Mehmed Zahid Kotku’ya Göre Nefis Terbiyesi

Nefis, aklın ve vahyin denetim ve gözetimi altında tutulmalıdır. Nefis her ne kadar mahza kötü olarak görülse de ıslah ve terbiye edilip disiplin altına alındığında âhiret amelleri için kendisinden yararlanılabilmektedir. Ömer ÖZGÜL Dr., DİB Atama 1 Daire Başkanı Ressam: İlhami Atalay, "Kalp ve Nefsin Savaşı"  “Nefis, içinde İblis’in saklanıp gizlendiği bir mahzen, huzura ve rahata erdiği bir sığınak gibidir. Onu tanıdığında ona galip gelmen kolaylaşır.” Hâris el-Muhâsibî İnsanoğlu dünya pazarına çıktı çıkalı bir anlam, mutluluk ve sonsuzluk arayışındadır. Bu arayışta, maddi yönünden çok manevi yönü önem arz etmektedir. Nitekim insan, maddi olarak her istediği imkânı elde etse de gerçek mutluluğa sahip olamamaktadır. Her daim ruhunun…

Okumaya devam edin Mehmed Zahid Kotku’ya Göre Nefis Terbiyesi

Muhyiddin İbn Arabî ve İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri

İbn Arabî ile başlayan dönem, başlangıcı ve sonuçları itibariyle hem kelâmdan hem de söz konusu felsefeden farklıdır. İbn Arabî ve mektebi için, kaynağı tamamıyla İslâmî olan felsefî bir tecrübe, bir düşünce tarzı denebilir. Bu bağlamda tarih boyunca birçok düşünürün teşebbüs ettiği dinle felsefenin uzlaştırılması çabalarına dair yeni bir teklifin İbn Arabî mektebinden geldiği söylenebilir.

Okumaya devam edin Muhyiddin İbn Arabî ve İslâm Düşünce Tarihindeki Yeri