Rasim Özdenören Hikayelerinde Tasavvufun İzleri

Tasavvufta toplumdan ayrılma, inziva, uzlet, halvet önemli bir yer tutmaktadır. Kişi toplumdan uzaklaşarak adeta Allah’a yaklaşır. Rasim Özdenören “Gül Yetiştiren Adam”da adeta baştan sona bu konuyu işler. Osman BULUT Tasavvuf, düşünce tarihimizi derinden etkilemiş bir düşünme ve yaşama biçimidir. Tasavvufun düşünce tarihimizi derinden etkilediğini söylemek bir yana onun düşünce tarihimizdeki birincil belirleyici unsur olduğunu kabul etmek durumundayız. Bu gerçeği teslim etmek, ilmin hakkıdır. Tasavvufun düşünce hayatımızın en başında dahi var olduğunu kısa bir incelemeyle görebiliriz. Türklerin müslüman olmalarında, İslam’ı bir yaşam biçimi olarak kabul etmelerinde ve onu özümsemelerinde etkili olan şahsiyetler, onlara İslam’ı tasavvuf üzerinden anlattılar. Daha sonra oluşan ilim geleneği, kurulan devletler, medreseler, yazılan…

Okumaya devam edin Rasim Özdenören Hikayelerinde Tasavvufun İzleri