Gençlik ve Edebiyat

Televizyon dizilerinde oyuncuları kitap okurken, şiir okurken veya bir edebi metne gönderme yaparken göremiyoruz maalesef. Romanlarımızdan uyarlanan diziler de orijinal metinden çok uzağa savruluyor; iletisi abartılı görsellerde kayboluyor. Raif NAS Eğitimci Bu yazıda orta dereceli okullarımızda edebiyat eğitimini değerlendireceğiz. Zaman zaman ülkemizde kitap satışlarına veya kitap okuma oranlarına dair istatistikler yayınlanır, biz de dünya ölçeğindeki yerimize bakıp hayıflanırız. Edebiyat eğitimi ve ilgisinin bir iklim/mecra meselesi olduğunu düşünüyorum. Sadece müfredata ders koymak veya şiir, hikâye, kompozisyon yarışmaları düzenlemenin yeterli olmadığı gelinen noktayla hepimizin malumudur. Müfredata baktığımızda haftalık ders saati olsun, içerikler olsun oldukça doyurucu ve yeterli miktardadır. Ancak gerek öğretmenin tarzı gerekse öğrencinin ilgisizliği bu imkânları…

Okumaya devam edin Gençlik ve Edebiyat

KİTAP: ARAÇ MI AMAÇ MI?

Birkaç nesil belli araçlarla bir ünsiyet peyda ediyor ve alışkanlıklar oluşuyor. Bu alışkanlıklar zamanla bir davranış biçimi üretiyor. Raif NAS Matbu mu, dijital mi? Son zamanların klişe tartışması… Ne olacak bu kitabın hali! Kitabın kokusunu dijitalde alabilir miyiz? Kampüste dolaşırken parkamızın yan cebinde kimlik yerine taşıdığımız kitaplara ne olacak! İdeolojimizi havalı havalı nasıl göstereceğiz! Klasik mobilyamızın rengine uygun fonlarda ciltli kitapların yerine rafları neyle süsleyeceğiz! Ofisimizde koltuğumuzun arkasına denk düşen raflarda entelektüel imajımızı göstermeyi neyle telafi edeceğiz! Okunduğu ve tenkit edildiği anlaşılsın diye sayfa kenarlarına lam cim koyup notlar düşürme ve bizden sonra okuyacaklara da mesaj verme ihtiyacımızı nasıl gidereceğiz! Fuarlarda stant stant gezip göz…

Okumaya devam edin KİTAP: ARAÇ MI AMAÇ MI?

Gençler Büyüseler de Kurtulsa(k)lar

Bizim kuşağın gençlere bakışındaki en önemli arıza, kendi gençlik yıllarımızın verileriyle bugünkü gençleri tartmamızdır. Bir ırmakta iki kere yıkanılamadığı gibi tarih ırmağı da benzer nesiller üretmiyor. Raif NAS Ortak zaman ve mekân paylaşımı çok olan insanların birbirlerinin okuyacağı bir dergide yazması kadar zor bir şey olmasa gerek! Söyleyecek bir sözünüz varsa bir şekilde çevrimiçi ilgili kulaklara çoktan ulaşmıştır bile. Söz konusu bir de gençlik olunca hepten kulak kesilir; acaba farklı bir tespit ya da teklif var mıdır sadra şifa olacak diye bakınırız! Gençlikle alakalı konuşmak veya yazmak hem moda hem de tehlikeli olmaya başladı. Ya ellili yaşlardan bakıp “Ne olacak bu gençliğin hali!” güzellemeleri yapacaksınız…

Okumaya devam edin Gençler Büyüseler de Kurtulsa(k)lar