ISFAHAN’IN BAĞRINDAKİ GİZLİ HAZİNELER

Buralardan sayısız ilim adamı, sanatkâr, şair ve yazar yetişti. İmam Cüveyni, İmam Kuşeyrî, İmam Gazali, Kaşgarlı Mahmud, Ömer Hayyam, Muızzî onun bereketli zamanlarına şahitlik eden isimler oldular. Rıdvan CANIM Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Ölenleriyle henüz doğmamış olanları arasında bir köprü kuramayan milletlerin, yaşamaya hakları yoktur.”    Nejat Muallimoğlu  Isfahan Cuma Camii ile kapalı çarşının hemen karşısında büyükçe bir kavşak vardır. İran’da bu tür kavşaklara “Çark-ı felek” diyorlar. İşte o kavşaktan Veliyy-i Asr caddesine doğru dönerseniz az ileride yolun sağ tarafında küçücük bir tabela görürsünüz. “Kûçe-i Nizâmî” yazar üstünde. Bu sokağa girerseniz yaklaşık 50 metre kadar ileride sağ köşede bir küçük mescidin karşısında harap, ahşap…

Okumaya devam edin ISFAHAN’IN BAĞRINDAKİ GİZLİ HAZİNELER

BALKANLARDA KADÎM BİR OSMANLI ŞEHRİ: PRİZREN

“Prizren’de bir erkek çocuk dünyaya gelse diviti belinde doğar." Yani bu şehrin çocukları analarından şair olarak doğarlar. Rıdvan CANIM Prof. Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi “Düştük yollara Asfalt yerine yüreğimizi döşeyerek Göç bizim hasret bizim Bir söğüt dalı gibi soyulan Ömür bizimdi .”  Böyle söylüyor bir şiirinde Prizrenli şair Zeynel Beksaç. Türk tarihinin derinliklerine doğru bir yolculuğa düşerseniz eğer karşınıza kanlı bir savaş çıkacaktır. Bir milletin padişahını şehit verdiği bir savaştır bu. Adı Kosova Savaşı’dır. Uğruna Murad Hüdâvendigâr gibi bir Alpereni şehid verdiğimiz Kosova... "Bu yer babamın yeri Babamın, babasının Gidenlerimizin, soğuk kalanlarımızın sıcak teri Dünyaya gelecek olanlarımızın sıcak teri Bu yer benim yerim Köylümün,…

Okumaya devam edin BALKANLARDA KADÎM BİR OSMANLI ŞEHRİ: PRİZREN

Son Balkanlı: İşkodra

Üstad Evliya Çelebi, 17.asırda uğradığı İşkodra’dan “on beş mahallesi ile 1800 haneden ibaret orta halli bir şehir” olarak söz eder. Şehirde on bir caminin bulunduğunu söyleyerek bunlardan sadece II. Bayezid, Hüseyin Bey ve Kara Hasan Camilerinin adını zikreder. Rıdvan Canım Prof. Dr., Trakya Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi İşkodra, bir zamanlar Osmanlı’nın Rumeli toprağındaki önemli şehirleri arasında idi. O kadar çok ismi var ki İşkodra’nın… Şehri ele geçiren herkes kendince bir isim vermiş olmalı bu kente. Skutari, Skadar, Shkoder, Scadar, İskenderiye ve nihayet İşkodra... Bölgenin en eski kentlerinden biri. Bir tarih şehri yani… Aynı zamanda bir göl şehri... Osmanlı’nın Balkanlar’daki sayılı kale şehirlerinden ve sancak merkezlerinden birisiymiş zamanında. İşkodra’nın İslâm öncesi uzun tarihine…

Okumaya devam edin Son Balkanlı: İşkodra

Bir Hüzün Yurdu: Ahıska

Biraz tarih okuyanlarımız Ahıska Türklerinin başına gelen hazin macerayı bilirler. Anadolu topraklarına en yakın Türk boyu olmanın bedeli idi bu aynı zamanda. 1926 yılında yapılan nüfus sayımında “Türk” olarak sayıldıklarında 140.000 civarında bir nüfusa sahiptiler. Rıdvan CANIM Prof.Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ahıska Kalesi Ahıska gül idi gitti Bir ehl-i dil idi gitti Söyleyin Sultan Mahmud’a İstanbul kilidi gitti Posof çayının eteklerinden tutarsanız o sizi Kür nehrine ulaştıracaktır. Biz ona Kura diyoruz aslında. İşte tam oradan, çok değil 5-6 km. giderseniz Kartalin tepelerinin güney eteklerinde genişçe bir vadide kurulmuş eski unutulmuş bir ata yurdu karşılayacaktır sizi. Burası Ahıska’dır. Yitik bir sevgili, vefasız âşıklarını bekler gibi…

Okumaya devam edin Bir Hüzün Yurdu: Ahıska

RUMELİNDE BİR OSMANLI GÜZELİ: ÜSKÜP

Türk Üsküb’ün çarşılarını bu gidişimde hiç olmadığı kadar sakin buldum. Türk’ün adını verdiği çarşısı eski coşkusunu kaybetmiş gibiydi. Esnafa ait çarşı boyunca uzanan kadîm dükkanların modernizasyonu ile büyü bozulmuştu sanki.

Okumaya devam edin RUMELİNDE BİR OSMANLI GÜZELİ: ÜSKÜP