Bir Hüzün Yurdu: Ahıska

Biraz tarih okuyanlarımız Ahıska Türklerinin başına gelen hazin macerayı bilirler. Anadolu topraklarına en yakın Türk boyu olmanın bedeli idi bu aynı zamanda. 1926 yılında yapılan nüfus sayımında “Türk” olarak sayıldıklarında 140.000 civarında bir nüfusa sahiptiler. Rıdvan CANIM Prof.Dr., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ahıska Kalesi Ahıska gül idi gitti Bir ehl-i dil idi gitti Söyleyin Sultan Mahmud’a İstanbul kilidi gitti Posof çayının eteklerinden tutarsanız o sizi Kür nehrine ulaştıracaktır. Biz ona Kura diyoruz aslında. İşte tam oradan, çok değil 5-6 km. giderseniz Kartalin tepelerinin güney eteklerinde genişçe bir vadide kurulmuş eski unutulmuş bir ata yurdu karşılayacaktır sizi. Burası Ahıska’dır. Yitik bir sevgili, vefasız âşıklarını bekler gibi…

Okumaya devam edin Bir Hüzün Yurdu: Ahıska

RUMELİNDE BİR OSMANLI GÜZELİ: ÜSKÜP

Türk Üsküb’ün çarşılarını bu gidişimde hiç olmadığı kadar sakin buldum. Türk’ün adını verdiği çarşısı eski coşkusunu kaybetmiş gibiydi. Esnafa ait çarşı boyunca uzanan kadîm dükkanların modernizasyonu ile büyü bozulmuştu sanki.

Okumaya devam edin RUMELİNDE BİR OSMANLI GÜZELİ: ÜSKÜP