Kırk Kandil -15-

Ebu Seleme Abdullah b. Abdilesed: Hz. Peygamber’in Süt Kardeşi Hz. Peygamber Muhacirlerle Ensar arasında ahdi kardeşlik yaptığı sırada Ebu Seleme ile Sa’d b. Hayseme arasında kardeşlik tesis etti. Muhacirlere ev arsaları verirken ona da Abdulaziz ez-Zühri oğulları mahallesinde, evinin arsasını tahsis etti. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Ebu Seleme, Abdullah b. Abdilesed el-Mahzumi,[1] Hz. Peygamber’in süt kardeşidir. Çünkü Ebu Leheb’in cariyesi Süveybe çocukken hem Hz. Peygamber’i ve hem de Ebu Seleme’yi emzirmiştir. Aynı zamanda Ebu Seleme Hz. Peygamber’in halası Berra bint Abdilmuttalib’in oğludur. Ebu Seleme’nin eşi Ümmü Seleme ile beraber ilk Müslümanlardan olduğu kaynaklar tarafından belirtilmektedir. Şecerede de…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -15-

Kırk Kandil -14-

Hz. Peygamber’in İstişare Ettiği Eşi: Ümmü Seleme Uhut savaşında aldığı yaranın iyileşmemesi sonucu şehit olan Ebu Seleme’den sonra çok üzülen eşi Ümmü Seleme yine sabretmeye devam etti. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş kabilesinin Mahzum oğulları koluna mensup olan Ümmü Seleme’nin adının Hind olduğu kaydedilmiştir. Büyük oğlu Seleme sebebiyle bu künye adının önüne geçmiştir.  Mahzum oğullarından Ebu Seleme ile evli olan Ümmü Seleme kocasıyla beraber ilk Müslüman olanlar arasına katıldılar. On bir ve on ikinci sırada İslam’ı kabul eden ve Kur’an’ın “ilk öncüler” dediği Müslümanlar grubuna katılan bu aile, Hz. Peygamber’in en büyük düşmanlarından olan Ebu Cehil’in oymağı…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -14-

Kırk Kandil -13-

ESMÂ BİNT UMEYS Habeşistan’daki Müslümanların başkanlığını yürüttüğünü söyleyebileceğimiz Cafer b. Ebî Talib’in[1] hanımı Esmâ bint Umeys’in orada dünyaya getirdiği Abdullah’la beraber Habeşistan kralının oğlunu da emzirdiği rivayet edilmiştir.[2]  Bu sebeple Müslümanların, Habeşistan’daki yönetimle ilişkilerinin iyi olmasında Esma’nın katkılarını unutmamak gerekir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi İlk Müslüman Olan Hanımlardan Biri Esma, Hz. Peygamber’in amca oğlu Cafer b. Ebitalip’le evli idi. İslam’ın ilk döneminde kocasıyla beraber İslam’a girdi ve ilk Müslümanlar arasına katıldı. Müşrikler, Mekke’de Müslümanlara baskı ve saldırılara başlayınca Esma kocasıyla beraber Habeşistan’a hicret etti. Abdullah, Muhammed ve Avn adlı çocuklarını burada dünyaya getirdi. Habeşistan’daki Müslümanların başkanlığını yürüttüğünü…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -13-

Kırk Kandil -12-

HABBAB B. EL-ERET (R.A.) Müslüman olduğunu açıktan söyleyen ilk yedi kişinin Hz. Peygamber, Hz. Ebubekir, Habbab, Suheyb, Bilal, Ammar ve Ammar’ın annesi Sümeyye olduğu ve Mekke müşriklerinin saldırılarına maruz kaldıkları gelen rivayetlerden anlaşılmaktadır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi İslam’i ilk kabul eden sahabilerden biri. Temîm kabilesinden olduğu kabul edilen Habbab b. Eret’ın esir olarak Mekke’de Huzaa kabilesinden Ümmü Enmâr isimli kadının ya da oğlu Sabit’in kölesi olduğu, sonra azat edildiği ve Mekke’de yaşadığı rivayet edilmektedir. İslam geldikten sonra Habbab’ın bu dine giren yirminci Müslüman olduğu rivayet edilmiştir.    İslam’ın ilk eğitimcilerinden kabul edeceğimiz Habbâb b. Eret’in okuma yazma…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -12-

Kırk Kandil -11-

TULEYB B. ’UMEYR: Hz. Peygamber’in Halaoğlu Kureyş kabilesinden soyu Kusay’a dayana Tuleyb’in yaklaşık olarak miladi 600 yılında doğduğu söylenebilir. Annesi Hz. Peygamber’in halası Ervâ bint Abdülmuttalib’dir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş kabilesinden soyu Kusay’a dayana Tuleyb’in yaklaşık olarak miladi 600 yılında doğduğu söylenebilir. Annesi Hz. Peygamber’in halası Ervâ bint Abdülmuttalib’dir.[1] Tuleyb, Resûlullah, Erkam’ın evinde iken İslâm’a girdi ve Hz. Peygamber’i savunmaya başladı. Tuleyb b. Umeyr, İslâm’a girdiğini annesi Ervâ bint Abdilmuttalib’e haber verince Erva’nın bu habere sevindiği verdiği cevaptan anlaşılmaktadır. Hâlbuki Ervâ bu sırada henüz Müslüman olmamıştı. Çok geçmeden İslâm’ı kabul eden Ervâ, oğlunu Hz. Peygamber’e yardım…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -11-

Rasulullah’ın Kızı Zeynep

Zeynep’in annesi ve kız kardeşleriyle beraber Müslüman olduğu gelen rivayetlerden anlaşılmaktadır. Zeynep de diğer Müslüman kadınlar gibi İslâm’ın yayılması için gayret göstermiş, babasına yardım etmeye çalışmıştır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Farklı açıklamalar varsa da Zeynep kelimesinin “Zeynü Eb/Baba süsü veya Babasının Süsü” kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu görüşü kabul edilebilir. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile yaklaşık 594 yılında evlendiği ve 595 yılında ilk çocuğu Kasım’ın doğduğu bundan sonra da Zeyneb’in 596 yılında dünyaya geldiği kabul edilebilir. Teyzesi Hale’nin oğlu Ebülas ile on dört yaşları civarında Hz. Peygamber’in ilk vahyi almasından evvel evlendiği rivayet edilmiştir. Zeynep’in bu evlilikten Ali ve…

Okumaya devam edin Rasulullah’ın Kızı Zeynep

Kırk Kandil -9-

HZ. MUS’AB B. UMEYR (R.A.): İslam Davetçisi Mekke’nin diğer gençleri gibi Hz. Peygamber’in okuduğu Kur’ân ve davet ettiği yeni din, onun da ilgisini çekti. Resûlullah’ın (s.a.v) Dârülerkam’da İslâm’a davet ettiğini duyunca ailesinden habersiz gidip İslâm’a girdi ve gelen vahiyleri dinleyip öğrendi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Ö. Üyesi Kureyş’in kollarından Abdüddâr oğullarına mensup olan Mus’ab, Mekke’de hali vakti yerinde zengin bir ailenin çocuğu idi. İyi giyinen, güzel konuşan, düzgün yaşayan, gençler arasında hemen fark edilen zeki bir delikanlıdır. Mekke’nin diğer gençleri gibi Hz. Peygamber’in okuduğu Kur’ân ve davet ettiği yeni din, onun da ilgisini çekti. Resûlullah’ın (s.a.v) Dârülerkam’da İslâm’a davet…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -9-

Kırk Kandil -8-

Saîd b. Zeyd (R.A) Saîd b. Zeyd’in, Hz. Ebubekir gibi İslam’ın Mekke’de yayılması için çalışanlardan biri olduğu kaydedilmektedir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Saîd b. Zeyd, Kureyş kabilesinin Adiy koluna mensup bir sahabidir. Onun babası Zeyd b. Amr İslâm gelmeden önce Mekke’de putlara tapmayan, onlar adına kesilen hayvanların etini yemeyen, şirke bulaşmamış ve Hz. İbrahim’in dini üzere hareket eden sayılı birkaç Hanîften biri idi.[1]  Çok genç yaşta İslâmiyet’i kabul eden Saîd b. Zeyd’in 13 veya 15. Sırada Müslüman olduğunu belirten kaynaklar bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de “Muhacirlerden es-Sabikune’l-Eevvelun” diye isimlendirilen İslam’da önde ve önce gelen Müslümanlardandır.[2]   Saîd b. Zeyd’in Ömer…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -8-

Kırk Kandil -7-

Hz. Osman (R.A) Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Hat: Sedef Soylu Osman b. Affan b. Ebülas b. Ümeyye, Kureyş kabilesinin Ümeyye koluna mensuptur. Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Babası gibi ticaretle uğraşan Osman, İslâm öncesinde Mekke’nin önemli zenginlerinden biri oldu. İslam…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -7-

KIRK KANDİL -6-

Sa'd B. Ebivakkas (R.A.) Kızından gelen rivayete göre İslam geldiği sırada Sa’d, on yedi yaşında idi ve bu dine inanan ilklerden oldu. Duası kabul edilenlerden sayılırdı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sa’d b. Ebivakkas (Malik), Hz. Peygamber’in annesinin mensub olduğu Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları boyuna mensuptur.[1]  Kızından gelen rivayete göre İslam geldiği sırada Sa’d, on yedi yaşında idi ve bu dine inanan ilklerden oldu. Duası kabul edilenlerden sayılırdı.[1] Annesi onun Müslüman olmasına çok üzüldü ve bu dinden oğlunun dönmesi için açlık grevine başladı. Bir iki gün aç ve susuz kaldıktan sonra fenalaşan anne oğlunun kararlılığını görünce bu işten…

Okumaya devam edin KIRK KANDİL -6-