-Kırk Kandil 3-

CAFER B. EBİ TALİB Medine’ye gelmesinden kısa bir zaman sonra hicretin sekizinci yılında (m. 629) Suriye’ye gönderilen orduya Hz. Peygamber Zeyd b. Hârise’yi komutan tayin etti. Eğer o şehit edilirse Cafer b. Ebû Tâlib’in, o da şehit düşerse Abdullah b. Revâha’nın bu göreve getirilmesini istedi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Mekke’de yaklaşık olarak miladi 590 yılında doğan Cafer şecerede[1] de görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Babasının geçim sıkıntısı çektiği sırada yükünü hafifletmek üzere amcası Abbas, Caferi, yanına almıştı. Ondan yaklaşık on yaş küçük olan kardeşi Ali’nin bakımını ise Hz. Peygamber üstlenmişti.  Cafer b. Ebi Tâlib’in…

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 3-

-Kırk Kandil 3-

İslam geldiğinde hiç tereddüt etmeden ilk inananlar arasında onu da görüyoruz. Zor zamanlarda hep Hz. Peygamber’in yanında olan Zeyd, Taif’te onu atılan taşlardan korumaya çalışırken kanlar içinde kalmıştı.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 3-

-Kırk Kandil 2-

Hz. Ebubekir, Medine’ye hicret etmek istediği zaman Rasulullah, beklemesini söyledi. Müslümanların tamamına yakını hicret ettikten sonra Mekkeliler Darü’n-Nedve’de Rasulullah’ı öldürmeye karar verince o gün gizlice Hz. Ebubekir’in evine gelen Hz. Peygamber, onunla birlikte Sevr mağarasında üç gün gizlendikten sonra beraberce Medine’ye hicret ettiler.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 2-

-Kırk Kandil 1-

Hz. Muhammed’in ilk hanımı olan Hz. Hatice Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesinin Esed oğulları koluna mensup bir hanımdır. Babası Huveylid b. Esed, annesi Fatıma’dır.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 1-