Kırk Kandil -7-

Hz. Osman (R.A) Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Hat: Sedef Soylu Osman b. Affan b. Ebülas b. Ümeyye, Kureyş kabilesinin Ümeyye koluna mensuptur. Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Babası gibi ticaretle uğraşan Osman, İslâm öncesinde Mekke’nin önemli zenginlerinden biri oldu. İslam…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -7-

KIRK KANDİL -6-

Sa'd B. Ebivakkas (R.A.) Kızından gelen rivayete göre İslam geldiği sırada Sa’d, on yedi yaşında idi ve bu dine inanan ilklerden oldu. Duası kabul edilenlerden sayılırdı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sa’d b. Ebivakkas (Malik), Hz. Peygamber’in annesinin mensub olduğu Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları boyuna mensuptur.[1]  Kızından gelen rivayete göre İslam geldiği sırada Sa’d, on yedi yaşında idi ve bu dine inanan ilklerden oldu. Duası kabul edilenlerden sayılırdı.[1] Annesi onun Müslüman olmasına çok üzüldü ve bu dinden oğlunun dönmesi için açlık grevine başladı. Bir iki gün aç ve susuz kaldıktan sonra fenalaşan anne oğlunun kararlılığını görünce bu işten…

Okumaya devam edin KIRK KANDİL -6-

KIRK KANDİL -5-

HZ. ALİ (R.A) Hz. Ali, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Mekke devri boyunca her zaman Hz. Peygamber’in yanında ve yakınında bulunmuştur. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Fotoğraf: Şehnaz Fındık (Taksim Camii) Yaklaşık olarak miladi 600 yılında Mekke’de doğan Hz. Ali şecerede[1] de görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Babasının geçim sıkıntısı çektiği sırada yükünü hafifletmek üzere Hz. Muhammed (a.s.) Ali’yi yanına almıştı. Ondan yaklaşık on yaş büyük olan kardeşi Cafer’in bakımını ise Amcası Abbas üstlenmişti.   Hz. Ali, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Mekke devri boyunca her zaman Hz. Peygamber’in yanında ve yakınında bulunmuştur.…

Okumaya devam edin KIRK KANDİL -5-

-Kırk Kandil 3-

CAFER B. EBİ TALİB Medine’ye gelmesinden kısa bir zaman sonra hicretin sekizinci yılında (m. 629) Suriye’ye gönderilen orduya Hz. Peygamber Zeyd b. Hârise’yi komutan tayin etti. Eğer o şehit edilirse Cafer b. Ebû Tâlib’in, o da şehit düşerse Abdullah b. Revâha’nın bu göreve getirilmesini istedi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Mekke’de yaklaşık olarak miladi 590 yılında doğan Cafer şecerede[1] de görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Babasının geçim sıkıntısı çektiği sırada yükünü hafifletmek üzere amcası Abbas, Caferi, yanına almıştı. Ondan yaklaşık on yaş küçük olan kardeşi Ali’nin bakımını ise Hz. Peygamber üstlenmişti.  Cafer b. Ebi Tâlib’in…

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 3-

-Kırk Kandil 3-

İslam geldiğinde hiç tereddüt etmeden ilk inananlar arasında onu da görüyoruz. Zor zamanlarda hep Hz. Peygamber’in yanında olan Zeyd, Taif’te onu atılan taşlardan korumaya çalışırken kanlar içinde kalmıştı.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 3-

-Kırk Kandil 2-

Hz. Ebubekir, Medine’ye hicret etmek istediği zaman Rasulullah, beklemesini söyledi. Müslümanların tamamına yakını hicret ettikten sonra Mekkeliler Darü’n-Nedve’de Rasulullah’ı öldürmeye karar verince o gün gizlice Hz. Ebubekir’in evine gelen Hz. Peygamber, onunla birlikte Sevr mağarasında üç gün gizlendikten sonra beraberce Medine’ye hicret ettiler.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 2-

-Kırk Kandil 1-

Hz. Muhammed’in ilk hanımı olan Hz. Hatice Mekke’de yaşayan Kureyş kabilesinin Esed oğulları koluna mensup bir hanımdır. Babası Huveylid b. Esed, annesi Fatıma’dır.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 1-