Kırk Kandil -11-

TULEYB B. ’UMEYR: Hz. Peygamber’in Halaoğlu Kureyş kabilesinden soyu Kusay’a dayana Tuleyb’in yaklaşık olarak miladi 600 yılında doğduğu söylenebilir. Annesi Hz. Peygamber’in halası Ervâ bint Abdülmuttalib’dir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Kureyş kabilesinden soyu Kusay’a dayana Tuleyb’in yaklaşık olarak miladi 600 yılında doğduğu söylenebilir. Annesi Hz. Peygamber’in halası Ervâ bint Abdülmuttalib’dir.[1] Tuleyb, Resûlullah, Erkam’ın evinde iken İslâm’a girdi ve Hz. Peygamber’i savunmaya başladı. Tuleyb b. Umeyr, İslâm’a girdiğini annesi Ervâ bint Abdilmuttalib’e haber verince Erva’nın bu habere sevindiği verdiği cevaptan anlaşılmaktadır. Hâlbuki Ervâ bu sırada henüz Müslüman olmamıştı. Çok geçmeden İslâm’ı kabul eden Ervâ, oğlunu Hz. Peygamber’e yardım…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -11-

Rasulullah’ın Kızı Zeynep

Zeynep’in annesi ve kız kardeşleriyle beraber Müslüman olduğu gelen rivayetlerden anlaşılmaktadır. Zeynep de diğer Müslüman kadınlar gibi İslâm’ın yayılması için gayret göstermiş, babasına yardım etmeye çalışmıştır. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Öğretim Üyesi Farklı açıklamalar varsa da Zeynep kelimesinin “Zeynü Eb/Baba süsü veya Babasının Süsü” kelimelerinin birleşmesinden oluştuğu görüşü kabul edilebilir. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile yaklaşık 594 yılında evlendiği ve 595 yılında ilk çocuğu Kasım’ın doğduğu bundan sonra da Zeyneb’in 596 yılında dünyaya geldiği kabul edilebilir. Teyzesi Hale’nin oğlu Ebülas ile on dört yaşları civarında Hz. Peygamber’in ilk vahyi almasından evvel evlendiği rivayet edilmiştir. Zeynep’in bu evlilikten Ali ve…

Okumaya devam edin Rasulullah’ın Kızı Zeynep

KIRK KANDİL -9-

HZ. MUS’AB B. UMEYR (R.A.): İslam Davetçisi Mekke’nin diğer gençleri gibi Hz. Peygamber’in okuduğu Kur’ân ve davet ettiği yeni din, onun da ilgisini çekti. Resûlullah’ın (s.a.v) Dârülerkam’da İslâm’a davet ettiğini duyunca ailesinden habersiz gidip İslâm’a girdi ve gelen vahiyleri dinleyip öğrendi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üni. İlahiyat Fak. Emekli Ö. Üyesi Kureyş’in kollarından Abdüddâr oğullarına mensup olan Mus’ab, Mekke’de hali vakti yerinde zengin bir ailenin çocuğu idi. İyi giyinen, güzel konuşan, düzgün yaşayan, gençler arasında hemen fark edilen zeki bir delikanlıdır. Mekke’nin diğer gençleri gibi Hz. Peygamber’in okuduğu Kur’ân ve davet ettiği yeni din, onun da ilgisini çekti. Resûlullah’ın (s.a.v) Dârülerkam’da İslâm’a davet…

Okumaya devam edin KIRK KANDİL -9-

Kırk Kandil -8-

Saîd b. Zeyd (R.A) Saîd b. Zeyd’in, Hz. Ebubekir gibi İslam’ın Mekke’de yayılması için çalışanlardan biri olduğu kaydedilmektedir. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Saîd b. Zeyd, Kureyş kabilesinin Adiy koluna mensup bir sahabidir. Onun babası Zeyd b. Amr İslâm gelmeden önce Mekke’de putlara tapmayan, onlar adına kesilen hayvanların etini yemeyen, şirke bulaşmamış ve Hz. İbrahim’in dini üzere hareket eden sayılı birkaç Hanîften biri idi.[1]  Çok genç yaşta İslâmiyet’i kabul eden Saîd b. Zeyd’in 13 veya 15. Sırada Müslüman olduğunu belirten kaynaklar bulunmaktadır. Kur’an-ı Kerim’de “Muhacirlerden es-Sabikune’l-Eevvelun” diye isimlendirilen İslam’da önde ve önce gelen Müslümanlardandır.[2]   Saîd b. Zeyd’in Ömer…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -8-

Kırk Kandil -7-

Hz. Osman (R.A) Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Hat: Sedef Soylu Osman b. Affan b. Ebülas b. Ümeyye, Kureyş kabilesinin Ümeyye koluna mensuptur. Hz. Peygamber’den altı yaş küçük olan Osman, Tâif’te doğdu. Kureyş’in en zenginlerinden olan babası Affân, İslam gelmeden önce öldü. Annesi Ervâ bint Küreyz, Resûlullah’ın halası Ümmü Hakîm Beyzâ bint Abdülmuttalib’in kızıdır. Babası gibi ticaretle uğraşan Osman, İslâm öncesinde Mekke’nin önemli zenginlerinden biri oldu. İslam…

Okumaya devam edin Kırk Kandil -7-

KIRK KANDİL -6-

Sa'd B. Ebivakkas (R.A.) Kızından gelen rivayete göre İslam geldiği sırada Sa’d, on yedi yaşında idi ve bu dine inanan ilklerden oldu. Duası kabul edilenlerden sayılırdı. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sa’d b. Ebivakkas (Malik), Hz. Peygamber’in annesinin mensub olduğu Kureyş Kabilesinin Zühre oğulları boyuna mensuptur.[1]  Kızından gelen rivayete göre İslam geldiği sırada Sa’d, on yedi yaşında idi ve bu dine inanan ilklerden oldu. Duası kabul edilenlerden sayılırdı.[1] Annesi onun Müslüman olmasına çok üzüldü ve bu dinden oğlunun dönmesi için açlık grevine başladı. Bir iki gün aç ve susuz kaldıktan sonra fenalaşan anne oğlunun kararlılığını görünce bu işten…

Okumaya devam edin KIRK KANDİL -6-

KIRK KANDİL -5-

HZ. ALİ (R.A) Hz. Ali, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Mekke devri boyunca her zaman Hz. Peygamber’in yanında ve yakınında bulunmuştur. Rıza Savaş Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Fotoğraf: Şehnaz Fındık (Taksim Camii) Yaklaşık olarak miladi 600 yılında Mekke’de doğan Hz. Ali şecerede[1] de görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Babasının geçim sıkıntısı çektiği sırada yükünü hafifletmek üzere Hz. Muhammed (a.s.) Ali’yi yanına almıştı. Ondan yaklaşık on yaş büyük olan kardeşi Cafer’in bakımını ise Amcası Abbas üstlenmişti.   Hz. Ali, Hz. Muhammed’in peygamberliğine ilk iman edenlerdendir. Mekke devri boyunca her zaman Hz. Peygamber’in yanında ve yakınında bulunmuştur.…

Okumaya devam edin KIRK KANDİL -5-

-Kırk Kandil 3-

CAFER B. EBİ TALİB Medine’ye gelmesinden kısa bir zaman sonra hicretin sekizinci yılında (m. 629) Suriye’ye gönderilen orduya Hz. Peygamber Zeyd b. Hârise’yi komutan tayin etti. Eğer o şehit edilirse Cafer b. Ebû Tâlib’in, o da şehit düşerse Abdullah b. Revâha’nın bu göreve getirilmesini istedi. Rıza SAVAŞ Prof. Dr., Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Mekke’de yaklaşık olarak miladi 590 yılında doğan Cafer şecerede[1] de görüldüğü üzere Hz. Peygamber’in amcası Ebu Talib’in oğludur. Babasının geçim sıkıntısı çektiği sırada yükünü hafifletmek üzere amcası Abbas, Caferi, yanına almıştı. Ondan yaklaşık on yaş küçük olan kardeşi Ali’nin bakımını ise Hz. Peygamber üstlenmişti.  Cafer b. Ebi Tâlib’in…

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 3-

-Kırk Kandil 3-

İslam geldiğinde hiç tereddüt etmeden ilk inananlar arasında onu da görüyoruz. Zor zamanlarda hep Hz. Peygamber’in yanında olan Zeyd, Taif’te onu atılan taşlardan korumaya çalışırken kanlar içinde kalmıştı.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 3-

-Kırk Kandil 2-

Hz. Ebubekir, Medine’ye hicret etmek istediği zaman Rasulullah, beklemesini söyledi. Müslümanların tamamına yakını hicret ettikten sonra Mekkeliler Darü’n-Nedve’de Rasulullah’ı öldürmeye karar verince o gün gizlice Hz. Ebubekir’in evine gelen Hz. Peygamber, onunla birlikte Sevr mağarasında üç gün gizlendikten sonra beraberce Medine’ye hicret ettiler.

Okumaya devam edin -Kırk Kandil 2-