ÖRNEKLERLE KURBAN VE KURBİYET

Kurban görünüşte maddi bir eylem olmakla birlikte aslında kulun Allah için dünyevî bağlardan vazgeçebilmesini, nefsini kontrol ve terbiye edebilmesini anlatmaktadır. Bu davranışın hedefi ise Allah’a yakınlaşarak/kurbiyet kesbederek O’nun dostluk ve takdirini kazanmaktır. Sami Kılınçlı Doç. Dr., Çukurova Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi Yakın olmak ve yaklaşmak anlamlarına gelen “karibe” fiilinden türeyen kurban, kelime anlamıyla kendisiyle Allah’a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah’a yakınlık (kurbet) sağlamak amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban görünüşte maddi bir eylem olmakla birlikte aslında kulun Allah için dünyevî bağlardan vazgeçebilmesini, nefsini kontrol ve terbiye edebilmesini anlatmaktadır. Bu davranışın hedefi ise Allah’a yakınlaşarak/kurbiyet kesbederek O’nun…

Okumaya devam edin ÖRNEKLERLE KURBAN VE KURBİYET