Mehmed Zahid Kotku (K.S.) Hazretleri

Hocaefendi; son derece mütevazı, yerinde konuşan, yerinde susan, hikmet ehli, görüldüğünde sevgi ve saygı hissi uyandıran, Allah’ı (c.c.) ve Rasülünü (s.a.v.) hatırlatan âlim ve ilmiyle amil bir zattı. Samimi, sade, içten ve Bursa yöresi bazen de Kafkas şivesiyle konuşur, ancak gönüllere tesiri büyük olurdu.  Selahattin AKGÜRE Öğrencilik Yıllarımızda Tanıdığımız Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi Hz. ve Üzerimizdeki Etkileri Hocaefendi, beni en çok etkileyen, adeta yeniden doğuşuma vesile olan bir insan oldu. O, kitaplarda okuduğumuz Resulullah (s.a.v) Efendimiz’in varisleri olan âlimlerin, insan-ı kâmilin adeta yaşayan bir timsali idi. Kur’an ahlâkı ile mücehhez bu güler yüzlü zat çok hoşgörülü, sabırlı, her sözünden hikmet damlayan, yetiştirdiği, ufkunu açtığı insanlarla…

Okumaya devam edin Mehmed Zahid Kotku (K.S.) Hazretleri