İLKEL, MODERN, POST-MODERN: HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞI “MİLLETİN MÜCADELESİ”

Darbelere bakıldığında dünyada ve ülkemizin bulunduğu coğrafyada tarihsel bir geçmişi vardır. Osmanlı döneminde modernleşmenin son yıllarından itibaren darbeler ortaya çıkmış ve maalesef cumhuriyet döneminde de 15 Temmuz 2016 tarihine kadar gelmiştir. 15 Temmuz 2016’dan itibaren ise millet iradesinden daha güçlü bir irade olmadığı gerçeği sübut bulmuştur. Selçuk Kar Avukat, Yazar Adaleti, demokrasiyi, özgürlüğü, huzuru, refahı, barışı, ekonomik gücü ortadan kaldıran alçak girişimler ilkel, modern bazen de post-modern olarak farklı farklı isimler altında tarihimizde kara leke olarak var olmuştur. Ülkemiz askeri darbeleri tecrübe eden ve askeri cuntalara maruz kalmış darbelerin hâkim olduğu tarihi bir geçmişe sahiptir. 15 Temmuz darbe istibdadına karşı millet sivil-demokratik direniş sergileyerek seçilmiş…

Okumaya devam edin İLKEL, MODERN, POST-MODERN: HER TÜRLÜ DARBEYE KARŞI “MİLLETİN MÜCADELESİ”