İslâmî İlimler ve Tebliğ Dili

Belâgat sahibi olan insan, sadece güzel konuşan insan değildir. Neyi nerede ve nasıl söyleyeceğini bilen ve bunu iyi ifade kalıbına döken insandır. M. Şerafeddin KALAY Dr. Rabbimizin kuluna bahşettiği ifade kabiliyeti dünya malı ile ölçülemeyecek derecede kıymetli bir kabiliyettir. Rahmân Sûresinin ilk âyetlerinde insanın yaratılışı ile ona bahşedilen beyan kabiliyeti yan yana zikredilir ve «İnsanı yarattı.  Ona beyanı öğretti.» (Rahman 55/ 3-4) buyrulur. İnsana böyle bir nimet sunulmuştur ve kendisine bu nimeti istediği şekilde kullanma, geliştirme imkânı da verilmiştir. Tıpkı koşma, ağırlık kaldırma, yüzme ve bunları geliştirme kabiliyeti verildiği gibi… Verilen bu beyan kabiliyeti sadece dille ifade kabiliyeti de değildir. Harfler, dillere tercüman olmuş, söylenecekleri kelimelere,…

Okumaya devam edin İslâmî İlimler ve Tebliğ Dili

Kelime Manalarıyla Ramazan ve Savm

Oruç tutan bir mü’minin yokluğa, mahrumiyete katlanışı, yiyecek ve içecek bulamadığı için değil, Rabbinin rızasını, nefsinin arzularına tercih ettiği içindir; bilerektir, şuurladır. Böylece Allah’ın verdiği iradeyi onun emrettiği yönde kullanmanın ulvîliğini hissedecek, nefsine karşı bir mücadele örneği sergileyecektir. Şerafeddin KALAY Dr. Dünya dönmeye ve zaman akmaya devam ediyor. Kuzey yarımkürenin bahar mevsiminin çiçekleri ile manevî dünyanın faziletler yüklü baharı iç içe geliyor. Rahmet ayı, feyz ve bereket ayı, nefsi arındırma, berraklığa erdirme ayı geliyor. Kur’ân’ın nüzulü ondadır; Kur’ân ayı geliyor. Bedir zaferi bu aydadır. Mekke’nin fethi ondadır. Tarih boyunca daha nice fetihlere sahne olmuş ay geliyor. Zafer ayı geliyor… O, Allah Rasûlü’nün; “Ramazan ayına ulaşan,…

Okumaya devam edin Kelime Manalarıyla Ramazan ve Savm