Kelime Manalarıyla Ramazan ve Savm

Oruç tutan bir mü’minin yokluğa, mahrumiyete katlanışı, yiyecek ve içecek bulamadığı için değil, Rabbinin rızasını, nefsinin arzularına tercih ettiği içindir; bilerektir, şuurladır. Böylece Allah’ın verdiği iradeyi onun emrettiği yönde kullanmanın ulvîliğini hissedecek, nefsine karşı bir mücadele örneği sergileyecektir. Şerafeddin KALAY Dr. Dünya dönmeye ve zaman akmaya devam ediyor. Kuzey yarımkürenin bahar mevsiminin çiçekleri ile manevî dünyanın faziletler yüklü baharı iç içe geliyor. Rahmet ayı, feyz ve bereket ayı, nefsi arındırma, berraklığa erdirme ayı geliyor. Kur’ân’ın nüzulü ondadır; Kur’ân ayı geliyor. Bedir zaferi bu aydadır. Mekke’nin fethi ondadır. Tarih boyunca daha nice fetihlere sahne olmuş ay geliyor. Zafer ayı geliyor… O, Allah Rasûlü’nün; “Ramazan ayına ulaşan,…

Okumaya devam edin Kelime Manalarıyla Ramazan ve Savm