Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek II: Kore Türk Taburu İmamları ve Faaliyetleri

Kore 1. Türk Tugayı İmamı Muhsin Örtülü bu imamlardan biridir. Muhsin Örtülü, Korelilerin gözünde ilk Müslüman lider imajını temsil etmiştir. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üniversitesi, Doktora Öğrencisi Kıymetli Okuyucu, Güney Kore’de İslamiyet ve Müslümanlara dair yazı serimizin ikincisinde modern Güney Kore’de İslam dinin tanınması ve İslami pratiklerin anlaşılmasında etkili olan Kore Türk Tugayı imamlarının Kore Savaşı ve sonrası süreçteki etki ve faaliyetlerini konu edineceğiz. Daha önceki sayıda belirttiğimiz gibi Kore Savaşı sürecinde Türk askerleri, fedakar davranışları ve güzel ahlaklarıyla Koreli halkın takdirini ve kalbini kazanmıştır. Kore Savaşı sayesinde Koreliler, uzun yıllardan sonra, ilk kez bir Müslüman topluluğu ve faaliyetlerini yakından gözlemleme imkanı bulmuştur. Mütareke sonrası…

Okumaya devam edin Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek II: Kore Türk Taburu İmamları ve Faaliyetleri

Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek: Güney Kore’de İslamiyet

Güney Kore’nin İslam dünyası ile ilk münasebetinin 7-9. yüzyıllarda, Müslümanların Doğu Asya’ya deniz yoluyla yaptıkları ticaretler ile başladığı bilinmektedir. Sevde Öztürk Doktora Öğrencisi, İbn Haldun Üniversitesi Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Türk Şehitliği Kore Savaşı, dünyada ve Türkiye’de çok sayıda akademik, edebi ve tarihi çalışmanın gündeminde olmuştur. Kore, Türk Ordusunun gösterdiği mukavemet, fedakârlık ve cesaretle tarihimizde pek çok kez kaleme alınırken Kore Savaşı sırasında Kore’de İslamiyet adına bırakılan iz ve başlatılan etki dikkatlerden kaçmıştır. Bu yazı serisinde, Güney Kore Müslüman topluluğunun tarihine yakından mercek tutacağız. Üç bölümden oluşan seride, ilk olarak kısaca geçmişten günümüze Kore’de İslamiyet ve Müslüman topluluğunun tarihini inceleyeceğiz. Daha sonra Kore Savaşı ve…

Okumaya devam edin Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek: Güney Kore’de İslamiyet

JAPONYA’DA İSLAMİYET’İN TARİHİ -II-

Uzakdoğu Seyyahı Abdurreşid İbrahim’in Hayatı Rusya’nın Vladivostok limanından kalkan bir gemi ile Japonya’ya giden Abdürreşid İbrahim efendinin, Japonya’da pek çok gözlem yaptığı, kontların malikânelerinden meclis salonlarına, çeşitli okullardan kütüphanelere, hatta hapishanelere kadar birçok kurum ile temaslarda bulunduğu kaydedilmiştir. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üniversitesi, Doktora Öğrencisi Asıl adı Abdürreşid b. Ömer b. İbrahim b. Abdürreşid olan İbrahim Bey, Sibirya bölgesinde yaşayan Rusya Türklerindendir. Abdürreşid İbrahim’in 1857 yılında Tobolsk vilayetinin Tara kazasında dünyaya geldiği bilinmektedir. Aslen Özbek asıllı olduğu kaydedilmektedir.[1] “Abdürreşid İbrahim’in babası Ömer Bey devrin siyasi olaylarına karışmış, Sibirya’nın muhtariyeti için mücadele etmiş, dindar bir kişi idi.”[2] Annesi Afife Hanım’ın ise Başkurt Türklerinden olduğu ve uzun…

Okumaya devam edin JAPONYA’DA İSLAMİYET’İN TARİHİ -II-

Japonya’da İslamiyet’in Tarihi – I –

Abdurreşid İbrahim Efendi gibi bulunduğu zamanın ve mekanın şahitliğini yapan gözde bir şahsiyetin aktardıkları, Japonya gibi bilinmeyen bir coğrafyadan önemli bilgilere ulaşmamıza katkı sağlamıştır. Sevde Öztürk I Girizgah Şair Mehmet Akif Ersoy’un dostu, seyyah ve İslam Bilgini Abdurreşid İbrahim Efendi, “Uzakdoğu Seyahatleri ve Âlem-i İslam” isimli eseri ile 19. yüzyılda, Orta Asya ve Uzakdoğu’da İslamiyet ve Müslüman toplulukların durumu hakkında malumatlar veren nadide şahsiyetlerdendir. Abdurreşid İbrahim, ilk Japonya Seyahati sonrası Süleymaniye kürsüsünde Japonya izlenimlerini Osmanlı halkı ile de paylaşmıştır. Bu noktada, Japon toplumuna ilişkin aktardıkları abartılı olarak görülse de Uzakdoğu’daki Müslüman topluluklar hakkında önemli bilgiler vermiştir. Bu toplulukların başında da Japon Müslüman topluluğu gelir. Abdurreşid…

Okumaya devam edin Japonya’da İslamiyet’in Tarihi – I –