Kitle Toplumu ve Toplumsal Dönüşüm

Kitle toplumu, sanayileşme sürecinde ortaya çıkan şehirlerde bir arada yaşayan, üretim için Weber’in “demirkafes” olarak adlandırdığı çalışma döngüsü içinde sisteme dahil olan bir topluluğu çağrıştırmaktadır. Sevde ÖZTÜRK Doktora Öğrencisi, İbn Haldun Üni. Sosyoloji Bölümü Bugün birçoğumuz, teknolojinin içinde yaşadığımız toplumu ve gündelik alışkanlıklarımızı hangi yönde değiştirdiğini deneyimliyoruz. Bu durumun bireyler ve toplumu ne anlamda dönüştürdüğünü, en çok da toplumsal değerlerimize etkisini tartışıyoruz. Bazen sadece çılgın bir kalabalık olarak gördüğümüz kitlelerin, çeşitli teknolojik araçlarla önemli derecede büyük etkilere sahip olduğunu gördükçe şaşırıyoruz. İçinde bulunduğumuz topluma yönlendirilen eleştiriler, kitle ve tüketim toplumu olarak adlandırılan günümüz toplumunun temellerine inmeyi elzem kılıyor. Günümüz toplumunun, örgütlenmesinden düşünme biçimini ve hatta…

Okumaya devam edin Kitle Toplumu ve Toplumsal Dönüşüm

Kore Popüler Kültürü, Kimlik ve Gençlik Üzerine Bir Hâl

Burada mevzu bahis Kore olduğu için Kore etkisinden söz etsek de bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Türk gençlerinin Kore’ye olan ilgisinin, Amerika ve Batı kültürüne olan hayranlık ve etkilenme oranının çeyreğine bile yaklaşmadığı hatırda tutulmalıdır. Hayatın her alanında Batılılaşmanın halen bu ülkedeki en büyük trend olduğunu görmemiz gerekir. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üni. Sosyoloji Doktora Öğrencisi Kore’ye ayak bastığım 2019 sonbaharında karşılaştığım manzarayı hiç unutmuyorum. Gördüğüm tüm o teknolojik imkânlar, insanların yoğun temposu, yeme içme alışkanlıkları ve kafe kültürü; alışveriş çeşitliliği, modern şehir yaşamı Güney Kore’nin adeta bir cazibe merkezi olduğunu haykırıyordu. Bir yanda tarihi unsurları deneyimleyebileceğiniz, Hanbok adı verilen geleneksel giysileri giyip geleneksel köyleri…

Okumaya devam edin Kore Popüler Kültürü, Kimlik ve Gençlik Üzerine Bir Hâl

Popüler Kültürün Yükselen Aktörü Güney Kore ve Kore Dalgası

Hatta, Koreliler eleştirel bir dille kendi ülkeleri Güney Kore’yi “Hell Chosun” yani Cehennem Kore olarak adlandırıyor. Bu noktada, K-pop endüstrisi sadece Kore dalgasının değil, Kore toplumunun da içinde bulunduğu bazı bunalımlara işaret ediyor. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üni. Doktora Öğrencisi 1950’li yıllardan 2000’lerin başlarına kadar daha çok Kore Savaşı ile birlikte anılan Güney Kore, 2000’lerin başlarından itibaren küresel pop kültürü ile birlikte öne çıktı. Dijitalleşme ile birlikte kilometrelerce ötedeki bölgeler, kültürler artık bizlere yakın oldu. Kore pop kültürü; kendine has ürünleri, dansı, müziği, sineması ve dizileriyle özellikle uluslararası genç nüfusun gündeminde yer alıyor. İnternet kullanımı ve sosyal ağlarla birlikte giderek küreselleşen Kore pop kültürü, Türkiye’de…

Okumaya devam edin Popüler Kültürün Yükselen Aktörü Güney Kore ve Kore Dalgası

Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek III: Kore Tugayının Genç İmamı Zübeyir Koç Hoca Efendi

Zübeyir Hoca, 6. Kore Türk Taburu İmamı Abdulgafur Hoca’nın çalışmaları ile ortaya çıkan Kore İslam topluluğunun büyümesi ve Güney Kore’de İslami faaliyetlerin gelişmesinde kritik rol oynamıştır. Sevde Öztürk Fotoğraf: Sevde Öztürk Arşivi Kore’de bulunduğu süreçte belki de en dikkat çeken tabur imamı Kore Türk Tugayı’nın en genç imamı 21 yaşındaki Zübeyir Koç Hoca Efendi olmuştur. Zübeyir Koç Hoca, yurtta henüz ilk imamlık vazifesine atandığı sırada 7. Kore Türk Taburu İmamlığı için sınavlara girmiş ve pek çok hatıratta geçtiği üzere takdir edilesi bilgisi ve yeteneği ile bu vazifeye en yüksek puanla seçilmiştir. Zübeyir Hoca, 6. Kore Türk Taburu İmamı Abdulgafur Hoca’nın çalışmaları ile ortaya çıkan Kore…

Okumaya devam edin Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek III: Kore Tugayının Genç İmamı Zübeyir Koç Hoca Efendi

Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek II: Kore Türk Taburu İmamları ve Faaliyetleri

Kore 1. Türk Tugayı İmamı Muhsin Örtülü bu imamlardan biridir. Muhsin Örtülü, Korelilerin gözünde ilk Müslüman lider imajını temsil etmiştir. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üniversitesi, Doktora Öğrencisi Kıymetli Okuyucu, Güney Kore’de İslamiyet ve Müslümanlara dair yazı serimizin ikincisinde modern Güney Kore’de İslam dinin tanınması ve İslami pratiklerin anlaşılmasında etkili olan Kore Türk Tugayı imamlarının Kore Savaşı ve sonrası süreçteki etki ve faaliyetlerini konu edineceğiz. Daha önceki sayıda belirttiğimiz gibi Kore Savaşı sürecinde Türk askerleri, fedakar davranışları ve güzel ahlaklarıyla Koreli halkın takdirini ve kalbini kazanmıştır. Kore Savaşı sayesinde Koreliler, uzun yıllardan sonra, ilk kez bir Müslüman topluluğu ve faaliyetlerini yakından gözlemleme imkanı bulmuştur. Mütareke sonrası…

Okumaya devam edin Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek II: Kore Türk Taburu İmamları ve Faaliyetleri

Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek: Güney Kore’de İslamiyet

Güney Kore’nin İslam dünyası ile ilk münasebetinin 7-9. yüzyıllarda, Müslümanların Doğu Asya’ya deniz yoluyla yaptıkları ticaretler ile başladığı bilinmektedir. Sevde Öztürk Doktora Öğrencisi, İbn Haldun Üniversitesi Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Türk Şehitliği Kore Savaşı, dünyada ve Türkiye’de çok sayıda akademik, edebi ve tarihi çalışmanın gündeminde olmuştur. Kore, Türk Ordusunun gösterdiği mukavemet, fedakârlık ve cesaretle tarihimizde pek çok kez kaleme alınırken Kore Savaşı sırasında Kore’de İslamiyet adına bırakılan iz ve başlatılan etki dikkatlerden kaçmıştır. Bu yazı serisinde, Güney Kore Müslüman topluluğunun tarihine yakından mercek tutacağız. Üç bölümden oluşan seride, ilk olarak kısaca geçmişten günümüze Kore’de İslamiyet ve Müslüman topluluğunun tarihini inceleyeceğiz. Daha sonra Kore Savaşı ve…

Okumaya devam edin Uzak Coğrafyalara Yakın Mercek: Güney Kore’de İslamiyet

JAPONYA’DA İSLAMİYET’İN TARİHİ -II-

Uzakdoğu Seyyahı Abdurreşid İbrahim’in Hayatı Rusya’nın Vladivostok limanından kalkan bir gemi ile Japonya’ya giden Abdürreşid İbrahim efendinin, Japonya’da pek çok gözlem yaptığı, kontların malikânelerinden meclis salonlarına, çeşitli okullardan kütüphanelere, hatta hapishanelere kadar birçok kurum ile temaslarda bulunduğu kaydedilmiştir. Sevde ÖZTÜRK İbn Haldun Üniversitesi, Doktora Öğrencisi Asıl adı Abdürreşid b. Ömer b. İbrahim b. Abdürreşid olan İbrahim Bey, Sibirya bölgesinde yaşayan Rusya Türklerindendir. Abdürreşid İbrahim’in 1857 yılında Tobolsk vilayetinin Tara kazasında dünyaya geldiği bilinmektedir. Aslen Özbek asıllı olduğu kaydedilmektedir.[1] “Abdürreşid İbrahim’in babası Ömer Bey devrin siyasi olaylarına karışmış, Sibirya’nın muhtariyeti için mücadele etmiş, dindar bir kişi idi.”[2] Annesi Afife Hanım’ın ise Başkurt Türklerinden olduğu ve uzun…

Okumaya devam edin JAPONYA’DA İSLAMİYET’İN TARİHİ -II-

Japonya’da İslamiyet’in Tarihi – I –

Abdurreşid İbrahim Efendi gibi bulunduğu zamanın ve mekanın şahitliğini yapan gözde bir şahsiyetin aktardıkları, Japonya gibi bilinmeyen bir coğrafyadan önemli bilgilere ulaşmamıza katkı sağlamıştır. Sevde Öztürk I Girizgah Şair Mehmet Akif Ersoy’un dostu, seyyah ve İslam Bilgini Abdurreşid İbrahim Efendi, “Uzakdoğu Seyahatleri ve Âlem-i İslam” isimli eseri ile 19. yüzyılda, Orta Asya ve Uzakdoğu’da İslamiyet ve Müslüman toplulukların durumu hakkında malumatlar veren nadide şahsiyetlerdendir. Abdurreşid İbrahim, ilk Japonya Seyahati sonrası Süleymaniye kürsüsünde Japonya izlenimlerini Osmanlı halkı ile de paylaşmıştır. Bu noktada, Japon toplumuna ilişkin aktardıkları abartılı olarak görülse de Uzakdoğu’daki Müslüman topluluklar hakkında önemli bilgiler vermiştir. Bu toplulukların başında da Japon Müslüman topluluğu gelir. Abdurreşid…

Okumaya devam edin Japonya’da İslamiyet’in Tarihi – I –