Bir Afrikalı Rüyası: Gönüllü Kölelik

Afrika kaynaklı uluslararası göçün en belirgin nedenleri arasında; ekonomi-politik nedenler, ülkelerdeki istikrarsızlık ve iç savaşların sürekliliği, güvenlik sorunu, açlık, kıtlık ve iklim sorunları sayılabilir. Aslında temel sorun, Batı’nın çeşitli isimler altında sömürü düzenini sürdürmesi ve Afrika’nın kendi hammadde ve insan kaynağını kendisi için kullanamamasıdır. Sümeyye AÇIKGÖZ Doktorant, Göç Araştırmaları Uzmanı Dünyanın ikinci büyük kıtası Afrika, aynı zamanda 36 milyon uluslararası göçmen (UN International Migration Report, 2019) sayısı ile de dünyanın en büyük mülteci kaynak kıtası olma özelliğine sahiptir. 31 milyondan fazla Afrikalı doğdukları ülke dışında yaşıyor. Afrika, uluslararası göçün %14,1’ini oluşturmaktadır. Afrikalı göçmenlerin %26’sı Avrupa’ya, %12’si Asya’ya, %7’si Kuzey Amerika ile %1’i Avustralya’ya gitmektedir (UN…

Okumaya devam edin Bir Afrikalı Rüyası: Gönüllü Kölelik

Pandemi Günlerinde Mültecilik

Popülist ırkçı partilerin ‘öteki’ politikası, toplumların içerisinde kabullenmekte zorlandıkları ‘diğerleri’ni düşmanlaştırarak, toplumu kutuplaştırmaktadır. Hızla büyüyen yabancı düşmanlığı tüm topluma yayılarak, ana akım medyadan siyasete, sosyal medyadan yerel yönetimlere kadar toplumun bütün kesimlerine ulaşmakta ve toplumsal barışı zehirlemektedir. Sümeyye Açıkgöz Doktorant-Göç Araştırmaları Uzmanı Tarih boyunca insanlık, savaşlar, açlık, kıtlık, salgın hastalıklar gibi birçok ölümcül durumlarla yüzleşmiş ve bugüne kadar milyonlarca insan bu olumsuz durumlar neticesinde hayatını kaybetmiştir. Modernleşme ve teknolojik gelişmelerin insanlık için önemli bir fırsat olması ve daha müreffeh bir dünya kurulması için önemli fırsatlar sunması bekleniyordu. Küreselleşmenin de etkisiyle dünya üzerinde her yerin erişilebilir hale gelmesi, ulaşımın kolaylaşması, dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla insanlık eski ölümcül nedenlerden…

Okumaya devam edin Pandemi Günlerinde Mültecilik