Vazifeler Karşılıklı

Herhangi bir yerde sosyal uyumsuzluk ve entegrasyon problemi yaşandığında da, önerilen çözüm aynıdır: “Ensâr olun! Nitekim hicretten sonra Medineli Müslümanlar…” Oysa bu denklemin eksik bir parçası var. Bu parçayı tespit etmek için, şu soruyu soralım: Hicretten sonra, Mekke’den Medine’ye gelen Müslümanlar, acaba yeni vatanlarında hiç sorumluluk almaksızın, sadece yardım ve lütuflarla mı yaşadılar? Taha KILINÇ Araştırmacı-Yazar Hz. Peygamber ﷺ ve ashabının Mekke’den Medine’ye hicreti, sadece Müslümanların yeni ve özgür bir yurda kavuşmasını sağlamadı; aynı zamanda örnek bir toplumun nasıl tesis edileceği noktasında insanlığın önüne bir numune koydu. Hicretten hemen sonra, bilhassa sosyal uyum ve entegrasyon için alınan tedbirleri dikkatle incelediğimizde, bütün zamanlar ve mekânlar için…

Okumaya devam edin Vazifeler Karşılıklı