Sağlıklı Eşler Mutlu Aileler

Aileyi oluşturan bireylerin yaşamlarında farklı problemlerle karşılaşıp, bunların karşısında sorunlara çözüm odaklı yaklaşarak farkındalık geliştirmeleri ve birbirlerine yardımcı olmaları aileyi bir arada tutan bağdır. Tuğba ÖNCÜ Psikolog ve Uzm. Aile Danışmanı «Evlilik hayatı, en büyük okul demektir. Toplumdaki tüm kötülükler burada yok edilir. Tüm zararlı alışkanlıklar burada temizlenir.» (Madame Roland) Kişinin hem bireysel hem de sosyal yönünün gelişiminde etkisi olan, bireyin doğumundan ölümüne uzanan süreç içerisinde toplumun temel yapısını oluşturan aile kavramına değinmeden önce, aile kurumunda mutluluğu amaçlayan kadın ve erkek arasındaki ilişki ve iletişimin niteliğine değinmek öncelikli olacaktır. Senai Demirci’nin deyimiyle; evliliği birlikte bir çorba pişirmeye benzetebiliriz. Evliliğe elimizde boş bir kâse ile başlarız.…

Okumaya devam edin Sağlıklı Eşler Mutlu Aileler

Afet Sonrası Çocuk ve İletişim

Afet sonrası çocukla kurulan iletişim, çocuğun gelişim dönemlerine göre farklılıklar göstermektedir. Soyut düşünme becerisi kazanmamış olan 0-6 yaş çocukları, başlarına gelen olayı “acaba benim yüzümden mi oldu, anne-babamı çok üzdüm, yaramazlık yaptım onun için oldu…vb.” düşünceleri kendilerinden bağımsız göremeyebilirler. Tuğba ÖNCÜ Uzm. Aile Danışmanı Hareket Spor Kulübü İyilik Kupası İnsanoğlu yaşadığı hayat boyu farklı olaylarla karşılaşır. Yaşanılan olayların büyüklüğü kadar olayları yaşama şeklimiz, algımız ve verdiğimiz reaksiyonlar da kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Ancak gerek ruhsal ve gerekse bedensel açıdan asıl önemli olan öznel deneyimin zihinsel ve bedensel bellekte bıraktığı izler, yani anılardır (Şar, 2018: 1). Son günlerde yaşamış olduğumuz deprem hepimizi derinden etkilemiş ve teessür…

Okumaya devam edin Afet Sonrası Çocuk ve İletişim

Mahremiyet Eğitiminin Neresindeyiz?

Ahlak eğitiminde mahremiyetin yeri oldukça önemlidir. Mahremiyet eğitimi, küçük yaşlardan itibaren ailede başlayarak okul ve çevre ile devam etmektedir. Mahremiyet eğitimini iyi anlayarak içselleştirmek nesillerin korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunur. Tuba ÖNCÜ Uzm. Aile Danışmanı Ahlak eğitimi, çocuğun anne karnında başlayarak ölene dek her daim tekâmül yolculuğunu sürdürdüğü bir süreçtir. Doğru eğitimin ahlaktan yoksun olamayacağını görmekteyiz. Bunun için bebeklikten itibaren çocukların mizaçlarını ve sosyal çevresini ahlak eğitiminin içine dahil etmek gerekir. Ahlak eğitiminde mahremiyetin yeri oldukça önemlidir. Mahremiyet eğitimi, küçük yaşlardan itibaren ailede başlayarak okul ve çevre ile devam etmektedir. Mahremiyet eğitimini iyi anlayarak içselleştirmek nesillerin korunmasına önemli ölçüde katkıda bulunur.  Mahremiyet, insana Yaratıcı tarafından…

Okumaya devam edin Mahremiyet Eğitiminin Neresindeyiz?