Aileyi Sevgi ve Rahmet Temeli Üzerine Kurmak

Sevgi, “canı cana değdirecek” bir iletişim dilidir. Diğer bir ifade ile “kalp kalbe iletişim”dir. Kur’an’da bize tanıtılan tüm peygamberler ve özellikle Yüce Resulümüz bu dili kullanabilmenin en güzel örneklerini sunmuşlardır. Ülfet GÖRGÜLÜ Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üni. İslami İlimler Fakültesi Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, aileyi iki önemli ve hayati duygunun üzerine inşa etmiştir: Meveddet ve rahmet. Âdeta ilahî bir düğün hediyesi olan bu ilkelerin, Rabbimizin birer ayeti olduğuna dikkatlerimiz çekilmiştir Rum Suresi'nin 21. ayetinde: “Yine sizin içinizden kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünecek bir topluluk için alınacak dersler vardır.”    Ayet…

Okumaya devam edin Aileyi Sevgi ve Rahmet Temeli Üzerine Kurmak