Hollanda’da İslam

Bu yüzyılda iki toplum arasındaki ticari ilişkiler de güçlenir. Müslümanların ilk kez Hollanda resmi evraklarında kayıt altına alınması bu dönemdedir. 1612 yılında, Hollanda ilk kez Cornelis Haga’yı, İstanbul’a büyükelçi olarak görevlendirir. Veyis GÜNGÖR Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi Başkanı Hollanda’da İslam’ın Kurumsallaşması Süreci ve Camilerin Konumu Hollanda’da, bugün bir milyondan fazla Müslüman topluluğu yaşamaktadır. Her geçen gün büyüyen topluluk, kendi içinde çeşitlilik arz etmektedir. Hollanda’da Müslüman izleri 1600 başlarında, İspanya’da Hristiyanlığa geçmeye zorlanan Müslüman Moriskoların ülkeye gelmeleriyle başlar. Sonra, 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı Devleti ile ilişkiler kuran Hollanda, 19. yüzyıldaki sömürgeci geçmişinden dolayı İslam ve Müslümanlarla tanış olur. Ancak, bu tanışıklık özellikle 1960’lı yıllarda yaşanan…

Okumaya devam edin Hollanda’da İslam