İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ORMAN YANGINLARI VE ORMANLARIN GELECEĞİ

İklim değişikliği; ekosistemdeki biyolojik çeşitliliği ve ekosistem hizmetlerini etkileyerek insanları etkilemektedir. Ekosistemler; belirli bir alandaki tüm canlıların yanı sıra etkileşimde bulundukları hava, su, toprak ve güneş ışığı gibi cansız varlıkları da içerir. Yılmaz Çatal Prof. Dr., Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Orman Fakültesi Fotoğraf: Yılmaz Çatal İnsanoğlunun doymak bilmez enerji ihtiyacı nedeniyle; fosil yakıtların kullanımı, orman alanlarının daraltılması, arazi kullanımı şeklinin değişmesi ve 18. yy’ın getirdiği sanayi devrimi ile birlikte atmosfere salınan sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sürekli olarak artmaktadır. Atmosferde sera etkisi yaratan gazların birikmesiyle yeryüzünde ısınma daha çok hissedilmeye başlanmıştır. 1980’li yıllardan sonra daha da belirginleşerek, hemen her yıl bir önceki yıla göre daha sıcak…

Okumaya devam edin İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ, ORMAN YANGINLARI VE ORMANLARIN GELECEĞİ