Hatıralar ve İdealler Arasında Bir Yol Açıcı İmge: Sezai Karakoç Şiirinin Kaynaklarından Çocukluk -1-

Hemen belirtmek gerekir ki çocukluk, Karakoç şiirinde zengin bir imgesel depoyu işaret etmektedir. Bu yazıda ele almak istediğimiz çocukluk, Sezai Karakoç’ta bireysel bir inşa ile kültürel bir tasavvurun kaynaştırıcı dinamiği durumundadır. Yılmaz DAŞÇIOĞLU Prof. Dr., Sakarya Üni. Fen Edebiyat Fak. “Kaynar o yaz akreplerinin izi Kelimelerime ve şiirime hep o Çocukluğun zehri Kurtaran zehir karışır Tutkal gibi yapışır” Sezai Karakoç Sezai Karakoç’un edebiyatımızdaki düşünür-şair, mütefekkir-şair sıfatı taşıyan son örneklerinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Klasik Türk şiiri Yunus’ta, Fuzûlî’de, Bâkî’de, Şeyh Galip’te ve başka birçok örnekte düşüncenin şiir formunda dile getirilişine tanık olduğu gibi; Şinasi ile başlayan yeni dönemde de Namık Kemal, Tevfik Fikret, Mehmet Âkif, Yahya…

Okumaya devam edin Hatıralar ve İdealler Arasında Bir Yol Açıcı İmge: Sezai Karakoç Şiirinin Kaynaklarından Çocukluk -1-