Diriliş Düşüncesinde Geleceğin Biçimleri

Sezai Karakoç, Cumhuriyet ideologları üzerinden bir değerlendirmeye giderek bu üç zamandan birine takılarak kalanları şöyle değerlendirir: Geçmişin reddi, bir köksüzlüğün işaretidir. Yüksel KANAR Diriliş düşüncesinde zaman kavramının özel bir yeri vardır. Sezai Karakoç zamanı bir bütün olarak ele alır ve bu bütünlüğün bozulmadan korunması üzerinde ısrarla durur. Biz bunu “zamanın bölünmezliği” şeklinde kavramlaştırıyoruz. Nitekim zamanın geçmiş, şimdi ve gelecek şeklinde üçe bölünmesi kategorik şekilde sembolik ve zihinsel bir olaydır. Karakoç zamanın bu şekilde üçe ayrılmasının bir kolaylık olarak seçildiğini, yoksa aslında zamanın yapısının bu ayrıma uymadığını söyler: Bir bakıma, şimdiki zaman da gelecek zaman da bir parça geçmiş zaman değil midir? Bir bakıma, geçmiş zaman…

Okumaya devam edin Diriliş Düşüncesinde Geleceğin Biçimleri