DÜNYAMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI: REÎSÜ’L-KURRÂ HÂFIZ AHMED EFENDİ

Günümüzde reîsü’l kurrâ’nın üzerine düşen başlıca sorumluluk veya iş, davet edildikleri hafızlık ve kıraat icazet(nâme) cemiyetlerinde merasimleri sevk ve idare etmektir. Yusuf ALEMDAR Prof. Dr., Bilecik Şeyh Edebali Üni. İslami İlimler Fak. Reîsü’l-kurrâ, Kur’ân-ı Kerîm’in çeşitli vecihler (7, 10 ve 14 değişik şekil) de okunmasını konu edinen Kıraat İlmi literatüründe yer alan bir kavramdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Reîsü’l-kurrâlık makamı, Şeyhu’l-İslâmlığa bağlı resmî statüde yüksek memuriyetlerden biri idi. Bu itibarla reîsü’l-kurrâlık, o devrin şartlarında ve o devletin bürokratik yapılanmasında âli derecede bir unvan ve mevki idi. Reîsü’l-kurrâ mertebesine erişen şahıs, ülkenin tüm kurrâ sınıfının ve kıraat tedris müesseselerinin başkanı sayılırdı. Buna göre Osmanlı’da reîsü’l-kurralık makamına atanmakla…

Okumaya devam edin DÜNYAMIZDAN BİR YILDIZ DAHA KAYDI: REÎSÜ’L-KURRÂ HÂFIZ AHMED EFENDİ