Endülüs Hakikatini Ziya Paşa’nın Tasavvuruyla Okumak

Ziya Paşa, ön söz niteliğinde olan ilk sayfalarda Endülüs gibi bir medeniyetten kalan özellikle ilmî eserlerin çoğunun taassup sahibi Hristiyanlar tarafından mahvedildiğini, geriye kalanlardan da Osmanlı Devleti’nin bölgeye uzaklığı sebebiyle çok da faydalanılamadığı, bölgenin sahip olduğu, ulaştığı medeniyet zirvelerinin doğuda bir efsane olarak anlatıldığını, daha sonra gündemin dışına atılarak bir müddet sonra da unutulmuş olduğunu vurgulamaktadır. Zehra GÖZÜTOK TAMDOĞAN Doç. Dr., Tekirdağ Namık Kemal Üni. İlahiyat Fak. “Ger Endülüs olmasa Ziyadâr, Kim Avrupa’yı ederdi bîdâr.” Ziya Paşa Endülüs medeniyeti Müslümanların Akdeniz’i aşarak Avrupa topraklarına geçtiği fetihlerle birlikte 711 yılı itibariyle bugünkü İspanya topraklarında sekiz asır hüküm sürmüş; bir arada yaşama sanatını dünya tarihine geçecek şekilde…

Okumaya devam edin Endülüs Hakikatini Ziya Paşa’nın Tasavvuruyla Okumak