Bir Mektep Olarak Ramazan

Bilinmelidir ki, oruç, zekât, hac, kurban ibadetinin buluşturduğu ortak payda takvadır. Zekeriya GÜLER Prof. Dr., İstanbul 29 Mayıs Üni. İlahiyat Fak. Öğretim Üyesi İslam coğrafyasında, bilhassa yaşadığımız topraklarda üç aylar diye bilinen Recep, Şaban ve Ramazan, manevî iklim açısından özel aylardır. “Allâhümme bârik lenâ fî Receb ve Şa’bân ve belliğnâ Ramazân: Allah’ım Recep ve Şa’ban aylarını bizim için bereketli eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur!” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259) diye hafızaları süsleyen dua cümlesi, Regâib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerini bünyesinde saklayan bu ayları münbit araziye dönüştürmüş olmalıdır. Nitekim saygı gösterilmesi gereken “dört haram ay”dan biri recep ayıdır. Diğer üçü ise zilkade, zilhicce…

Okumaya devam edin Bir Mektep Olarak Ramazan