Hakkımızda

Hz. Âdem ile başlayan insanlığın serüveni kendi mecrasında akıp gidiyor. Kıyamete kadar sürecek bu akışın hangi evresinde olduğumuzun belirsizliği varoluş enerjimizi tüketmiyor, aksine, zaman çizgisinin hangi evresinde olduğumuzun bilinmezliğini ardımızda bırakarak, yaşadığımız çağda arkamızda güzel izler bırakmanın sorumluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz.

 

Yüzyılların imbiğinden süzülüp gelen medeniyet değerlerimizi yeniden ihya etme sorumluluğunu kuşanarak çıktığımız yolculuk sürüyor. Bu yolculuğun yıllar içinde oluşturduğu insicam, bizleri yazılı eserler bırakma sorumluluğuna sürükledi. Yazan, çizen, okuyan, düşünen bir birlikteliği; kültür, sanat ve felsefeyle hemhal olmuş bir anlam dünyasını oluşturmanın yollarından biri de dergidir. Asrın künhüne vâkıf olup zamanın şahitliğini yapmak, insanların birbirini yetiştirdiği mekteptir dergiler.

Aslında bir derginin getirdiği güzelliklere yabancı değiliz. Üniversite zamanlarında etrafında toplandığımız gençlik dergilerinden sonraki yıllarda yayınladığımız eğitim ve kültür dergilerine kadar pek çok dergi tecrübesi bizlere önemli birikimler ve değerler kazandırdı. Dergicilik, camiamızın kendini yenileme ve diri tutma yolunda ortaya koyduğu en önemli tecrübe olarak devam ediyor. Amatör ve profesyonel dergilerin oluşturduğu birikim, bizim en önemli avantajımız.

Gerek bireysel gerekse toplumsal gayretlerimiz, ahiret azığı olacak amelleri biriktirmemize vesile olacak. Salgın döneminden geçtiğimiz bu zor günlerde birbirimizi kültürel olarak yetiştirirken sosyal ve ekonomik olarak beslememiz de büyük önem arz ediyor. Zor zamanlarda dayanışmak, güçlükleri birlikte aşmak, en büyük güzelliğimizdir. İnsanımızın niteliğinin işlerimizin niteliğiyle artacağı inancıyla İNSİCAM dergimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Gayret bizden, tevfik Allah’tandır.