Künye

İMTİYAZ SAHİBİ: İnsan ve Medeniyet Hareketi Adına

Kemal Özden

GENEL YAYIN YÖNETMENİ: Mustafa Özel

YAZI İŞLERİ MÜDÜRÜ: Mehmet Bulayır

EDİTÖR: Şehnaz Fındık

SON OKUMA: Betül Yavuz

YAYIN KURULU: Ahmet Geçer, Cemal Balıbey, Ebubekir Dilekçi, Fatih Büyükkara, Haluk Nas, Mustafa Özel, Mehmet Bulayır, Raif Nas