Afetler ve İnsanlık

Şu anda karşınızda duran insanları ve depremde kaybettiğimiz insanları, doğumlarından bugüne kadar uzun bir hikâyeye sahip, yeri doldurulamaz insanlar olarak görürseniz, gelecekte nasıl bir toplum inşa etmemiz gerektiğinin cevabı da kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Naoki YAMAMOTO Dr., Marmara Üni. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk toplumunda bir sorun çıktığında sıkça dile getirilen bazı söylemler dikkatimi çekiyor: “Bu İslami açıdan doğru değil”, “her şeyi dine bağladığımız için bunlar oldu” ya da “bunun siyasi tarafı nedir?” Dini meşruiyetin önemli bir mesele olmadığı Japon toplumunda ilk iki söylem pek yaygın değildir. Öte yandan, siyasi partiler ya da siyasetçiler arasındaki güç mücadelesinin çirkinliği neredeyse tüm ülkelerde aynıdır. Böyle bir durumda en büyük…

Okumaya devam edin Afetler ve İnsanlık

Prof. Dr. Ali Osman Öncel ile Deprem Üzerine Konuştuk

Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Osman Öncel ile deprem üzerine konuştuk. İstifadenize. İNSİCAM  -Hocam, Kahramanmaraş Depremi olarak kayıtlara geçen depremde Kahramanmaraş’ın bu kadar risk taşıdığı bilinen bir şey miydi? Deprem bölgesinde 10 ilin aynı anda bu kadar şiddetli bir şekilde etkilenmesi bekleniyor muydu? -Deprem öncesi, Kahramanmaraş il risk azaltma planı kapsamında M7.5 büyüklüğünde bir depreme karşı yapılan senaryo çalışması kapsamında, depremin beklendiğini fakat beklenen depremin etkileyeceği iller kısmında bir yanılgı olmadığını fakat etkileme gücünün tahmin edilemediğini söyleyebiliriz. Senaryo deprem çalışmasına bağlı olarak tahmin edilen şiddet dağılımlarına göre, 6 Şubat 2023 duble depremleri sonrası etki gücü olarak…

Okumaya devam edin Prof. Dr. Ali Osman Öncel ile Deprem Üzerine Konuştuk

Diriliş Şehirleri

Medya etiği ile birlikte bir de Deprem Etiği olmalıdır. Depreme dayanıklı bina inşasının kuralları olduğu gibi deprem söyleminin de etik kuralları olmalıdır. Daha yıkıcı ve kalıcı olan psikolojik ve manevi hasarları önlemek için. Depremin vurduğu kente bir de siz vurmayın ey deprem tellalları! Durmuş GÜNAY Prof. Dr., Maltepe Üni. Öğretim Üyesi Türkçede deprem kelimesi, sert bir sözcük. Deprem, Arapçada “zelzele”. Sözcüğün kendisi de depreme benzer salınım yapıyor.  Mütevekkil bir sözcük. Depremin İngilizcesi “earthquake”. Yerin titreyişi/kanat çırpması. Yerin darağacında titreyişi sanki. DEPREMLER ÜZERİNE Ülkemizde, 6 Şubat 2023 tarihinde, Kahramanmaraş (Elbistan + Pazarcık) merkezli iki deprem ve 20 Şubat’ta Hatay’da (Defne merkezli) meydana gelen 3. Deprem on…

Okumaya devam edin Diriliş Şehirleri

Deprem Ödevimiz

Unutulmamalı ki hepimizi üzen olay, aynı zamanda hepimizin ödevidir. Ahmet MERCAN Ahmet Mercan 6 Şubat tarihinde asrın depremi olarak nitelenen afetle yüzleştik. Millet ve devlet olarak bu afetin üstesinden gelmek için büyük bir çaba harcandı. Yurt içi ve dışından desteklerin gelmesi, bu büyük afetin tesirini azaltma noktasında önemliydi. Her olayda olduğu gibi bu afetin de bir tahlile, değerlendirmeye muhtaç olduğunu belirtmemiz gerekir. Afetin insan zihnine, ruhuna yansıması çeşitlilik arz eder. Metafizik alana yönelmeden önce fiziki mekânda neler yapılmalı ve bundan sonra bu tür afetlere karşı devlet ve toplum olarak nasıl hazırlık yapılmalı diye düşünme vaktidir. Depremin etkisi geçmeden, hafızamızın unutan yanına yaslanmadan, geleceğe yönelik öngörülerimizi…

Okumaya devam edin Deprem Ödevimiz

Yeniden Bağlanmak

İnsanın, beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalması sonucunda verdiği şok tepkisi halidir inkâr aşaması. “Biz neyin içindeyiz?” sorusunun cevabını bulmaya ve yaşanılanları idrak etmeye çalışırken, psikolojik olarak derin ve yoğun bir sarsıntı yaşanmaktadır. Dolayısıyla sarsıntıya uğrayan diğer bir zemin ise psikolojik iyi oluş kolonunu oluşturan “güvende hissetme ve güven duymak” ihtiyacıdır. Fatma YILDIZ Uzm. Aile Danışmanı Hareket Spor Kulübü İyilik Kupası “Anıların ayak izleri adeta zihinlerde belirgin bir lisana dönüşür de kalbi büyütürcesine orada yerleşir…” Haz ve hız, modernite ve modern zaman, insanın zihni dünyasını besleyen, hayat felsefesine istikamet veren bir düşünce dayanağı vaziyetinde. Böylelikle zihinlerde ‘önce ben, benim isteğim, hep ben’ dedirten düşüncelerin sesi…

Okumaya devam edin Yeniden Bağlanmak

Afet Sonrası Çocuk ve İletişim

Afet sonrası çocukla kurulan iletişim, çocuğun gelişim dönemlerine göre farklılıklar göstermektedir. Soyut düşünme becerisi kazanmamış olan 0-6 yaş çocukları, başlarına gelen olayı “acaba benim yüzümden mi oldu, anne-babamı çok üzdüm, yaramazlık yaptım onun için oldu…vb.” düşünceleri kendilerinden bağımsız göremeyebilirler. Tuğba ÖNCÜ Uzm. Aile Danışmanı Hareket Spor Kulübü İyilik Kupası İnsanoğlu yaşadığı hayat boyu farklı olaylarla karşılaşır. Yaşanılan olayların büyüklüğü kadar olayları yaşama şeklimiz, algımız ve verdiğimiz reaksiyonlar da kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir. Ancak gerek ruhsal ve gerekse bedensel açıdan asıl önemli olan öznel deneyimin zihinsel ve bedensel bellekte bıraktığı izler, yani anılardır (Şar, 2018: 1). Son günlerde yaşamış olduğumuz deprem hepimizi derinden etkilemiş ve teessür…

Okumaya devam edin Afet Sonrası Çocuk ve İletişim

Kahramanmaraş Depremi̇ni̇n Hatırlattıkları ve Afetlerde Sağlık Hi̇zmetleri

Depremden hemen sonra insanımızın gayreti ve fedakarlığı ile tüm toplum el birliği ile harekete geçti, tek yürek oldu. AFAD, Kızılay, UMKE, belediyelerin yardım ekipleri, itfaiyeler gibi resmi ve yarı resmi kuruluşlar ile vakıflar, dernekler ve diğer STK’lar, yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlar el ele verdiler. Enkazdan can kurtarmaya, hasta ve yaralıları tedavi etmeye, hayatta kalanlara elbise ve yiyecek teminine, çadır ve konteyner kentler kurarak barınmaya yardımcı oldular. Selahaddin SEMİZ Uzm. Dr. Kahramanmaraş Depremi- Yüzyılın Afeti Kahramanmaraş merkezli depremde yüreğimiz çok acı haberlerle yandı. Her biri ülkemizin can parçası olan iller; Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep, Diyarbakır, Malatya, Kilis, Adana, Osmaniye, Elazığ’da kardeşlerimiz, can…

Okumaya devam edin Kahramanmaraş Depremi̇ni̇n Hatırlattıkları ve Afetlerde Sağlık Hi̇zmetleri

Deprem Sonrası Enkazdan Canlı Kurtarma Adımları

Anlaşılacağı üzere depremin kritik olan ilk saatleri önemli. Bu altın saatlerde etkili müdahale için arama kurtarma eğitimli ekip sayısı arttırılmalı ve kurumlar, teşkilatlar, mahalleler bazında örgütlenme şematik olarak sağlanmalıdır. Okullarda korunma ve müdahale eğitimleri müfredatta yer almalıdır. Uğur GENÇOĞLU Uzm. Dr. 6 Şubat sabaha karşı 04.17’de Türkiye’nin Güneydoğusu şiddetli bir depremle sarsıldı. 10 ilimizi birinci derecede etkileyen depremin yıkıcı etkisi Suriye’de de görülmek üzere Mısır’dan Avrupa’ya kadar kendisini hissettirdi. Bu afet karşısında millet devlet el ele seferber olarak acil kurtarma faaliyetinden başlayarak yardım edip, her türlü ihtiyacı giderme yarışına koyulduk. Biz bu yazımızda deprem nedeniyle yıkılan ve enkaz altında kalan depremzedelere yönelik sağ kalmaya ve…

Okumaya devam edin Deprem Sonrası Enkazdan Canlı Kurtarma Adımları

Çare Sizsiniz

Etraflarındaki 10 katlı apartmanlar yıkıldığında yok olacak toplanma alanlarımız. Ortadaki bir ağacın üzerine bir tabela üzerinde insan figürleri ve “TOPLANMA ALANI” yazısı yeterli midir sizce?  Evet evet o toplanma alanlarından bahsediyorum, muhteşem iş adamlarımızın ve belediye eşrafımızın iştahını kabartmayan hatta hiç hoşlarına gitmeyen sözde toplanma alanlarımız. Çünkü para kokusu alamıyorlar oralardan, bir nevi onlar için gereksiz minik boşluklar diyelim. Biliyor musunuz? Bu toplanma alanlarının bir şartnamesi bile yok. Melek KELEŞ İnşaat Mühendisi DERPEM! Ne kadar soğuk ve korkutucu bir kelime değil mi? Aslında değil, fakat sebep olduğu yaralar o kadar taze ki, yine suçu atacak bir suçlu bulduk ve kendimizi temize çektik. Suçlu DEPREM, yakaladık…

Okumaya devam edin Çare Sizsiniz

Büyük Afetlerde Kriz Yönetimi

Tehlikenin değiştirilmesi mümkün olmadığına göre, tehlikelerden en az etkilenmek ve riskleri sürekli azaltacak sistemin oluşturulması, deprem, heyelan, aşırı yağmur, yangın ve benzeri doğa olaylarının yerleşim yerlerinde afete dönüşmemesi için, risk önleme ve azaltma çalışmalarına daha çok ağırlık vermeniz gerekir. En azından, "kriz yönetimi" veya "acil durum yönetimi" hedefli yaklaşım yerine, "risk yönetimi" odaklı anlayış ve yaklaşımı kurumları ile beraber oluşturmak daha akılcı bir yaklaşım olacaktır. Kadem EKŞİ İBB Doğal Afetler Komisyon Başkanı Başta İstanbul olmak üzere ülkemizin deprem, sel, yangın, heyelan ve benzeri olaylar karşısındaki dirençliliği konusu; ciddi anlamda, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 yılında meydana gelen büyük depremler sonucunda gündeme gelmiş ve konu…

Okumaya devam edin Büyük Afetlerde Kriz Yönetimi