Hoş Geldin Bahar Gelin

Sen sanıyor musun ki ey bahar, geldiğinde sadece gönlümüzü şen eyleyip, avutuyorsun? Senin gelişin bize, düştüğümüz yerden yeniden kalkıp yürüyebilmeyi, her türlü güçlüğe rağmen ayakta kalabilmeyi hatırlatıyor. Öznur GÖRÜR KISAR    Hoş geldin bahar.    Bu sefer seni her zamankinden çok bekledik, gelmeni çok istedik. Yeşilin her tonu ile, toz pembe çiçeklerin ve içimizi sıcacık ısıtan bütün renklerinle öyle güzelsin ki. Biliyoruz, bize çok iyi geleceksin. Gönlümüzün yaralarını büyük bir şefkat, merhamet ve rikkat ile sarıp sarmalayacak ve iyileştireceksin. Her tomurcuğun, çiçeğin, kalbi kırıkların ellerine bir parça umut, kucaklarına adeta sevgili mektubu gibi taze bir sevinç bırakacak, bir muştu olacak varlığın. Sevdalı gönüllere bir avuntu;…

Okumaya devam edin Hoş Geldin Bahar Gelin

İnci Mercan Gerdanlığı -23-

Ukbe İbn Amir (R.A.) Hz. Peygamber döneminde gazvelere iştirak etti ve zekât toplama göreviyle çeşitli kabilelere gönderildi. Resûl-i Ekrem’in vefatından sonra da fetihlere katıldı. Dımaşk’ın fethedildiği haberini Medine’de olan Hz. Ömer’e müjdelemek için gönderildi. Mısır’ı fetheden Müslüman ordunun komutanlarındandı. Mısır valiliği yaptı. Ebû Eyyûb el-Ensari ile birlikte İstanbul kuşatmasına katıldı. Ahmet POÇANOĞLU Emekli Konya İl Müftüsü َ      Ukbe bin Amir el- Cüheni (r.a) İbn-i Abs İbn-i Amr İbn-i Adiy İbn-i Amr İbn- Rifaa’ İbn-i Mevdua’ İbn- Adiy İbn-i Ğanem İbni Riba’ İbn-i Rüşdan İbn-i Kays İbn-i Cüheyne el- Cuheni El Mısri’den nakledilmiştir: Allah Rasulü (Sallallahu Aleyhi ve Sellem), “Yerine getirmenize en layık (titizlik göstermeniz…

Okumaya devam edin İnci Mercan Gerdanlığı -23-

Diğer Yarımız

Bağımlılığın değil bağlılığın öncelendiği ilişkilerde mahrem alanlar vardır. Kişinin yargılanmadığı ve bütün evsafından arınıp yalnızca kendisi ile kaldığı bu mahrem alanlara müsaade edilmesi tarafların bütünleşmesine imkân sağlayacaktır. Sıhhatli ilişkilerde taraflar birbirlerini köreltmezler. Birbirlerini zelil değil aziz kılma derdindedirler. Mustafa ESER İnsan ömrüne bir isim vermek gerekseydi, ona, arayış denebilirdi galiba. Bulmak için aramayı kastetmiyorum. Bizzat arayış halinin kendisini kastediyorum. Aramak ve bu hali bir ahlak umdesi olarak konumlandırmak, yalnızca arayışın kutsallığına inanmakla mümkün olur herhalde. Ama böyle olmasa da insan arar. Bazen ne aradığını bilmeden arar. Bazen neden aradığını bilmeden arar. Arayış, bu ve benzeri bilinmezlere rağmen biteviye sürer. Haliyle bazen buluşlar da gerçekleşir. Buluşların…

Okumaya devam edin Diğer Yarımız

Temeli Cennette Atılan İlk Müessese: Aile

Yarattığı kulun durumunu bilen Allah, onu cennette bu yalnızlık duygusundan kurtararak huzur bulacağı diğer yarısı Havva’yı yaratır. Artık insan cennette olduğunu daha iyi fark eder. Yalnızken tatmadığı bir huzur, artık diğer cinsiyle birlikte ikram edilmiştir. Mülayim Sadık Kul Aile, temeli cennette atılan, serencamı insanın serüveniyle birlikte başlamış, yeryüzündeki en eski müessese. Kuruluş yeri cennet ve kuranların da tüm insanlığın ilk ataları Adem ve Havva olması, üzerinde önemle durulması gereken bir mesele. Aile müessesesi cennetle birlikte varlık alanına çıkmış diyebiliriz. Daha doğrusu ailenin varlık alanına teşrifi, cennet mekânlıdır. Ailenin olduğu yer, cennettir. Aile, cennete aittir. Bu sebeple, ailesi cennet olmayanın veya diğer bir ifadeyle, cenneti ailesi…

Okumaya devam edin Temeli Cennette Atılan İlk Müessese: Aile

Ailenin Temeli

Evet insan, hayatını sürdürebilmek için asgari seviyede de olsa bazı gıdalar almak zorundadır. Bu, her insana farzdır. Kendisine verilen beden emanetini, ancak böyle koruyabilir çünkü. Vücudun hareket edebilmesi, varlığını sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu gıdalar için olmazsa olmaz şart, helâl olmadır. Mustafa ÖZEL Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fak. Aile, insanlığın en eski kurumlarından biri. İlk insanın varlığı, aile ile birliktedir. Ailesiz bir toplum düşünmek, mümkün değildir. İnsanlık ve toplum için vazgeçilemez bir kurum olan aileye, onun ehemmiyetine dair çok şey söylenmiştir, dünya var olduğu sürece de söylenmeye devam edilecektir. Aile kültürü toplumdan topluma kimi farklılıklar gösterse de bazı ortak özellikler de taşımaktadır. Bunların başında, sevgi,…

Okumaya devam edin Ailenin Temeli

Aileyi Sevgi ve Rahmet Temeli Üzerine Kurmak

Sevgi, “canı cana değdirecek” bir iletişim dilidir. Diğer bir ifade ile “kalp kalbe iletişim”dir. Kur’an’da bize tanıtılan tüm peygamberler ve özellikle Yüce Resulümüz bu dili kullanabilmenin en güzel örneklerini sunmuşlardır. Ülfet GÖRGÜLÜ Prof. Dr., Hacı Bayram Veli Üni. İslami İlimler Fakültesi Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim, aileyi iki önemli ve hayati duygunun üzerine inşa etmiştir: Meveddet ve rahmet. Âdeta ilahî bir düğün hediyesi olan bu ilkelerin, Rabbimizin birer ayeti olduğuna dikkatlerimiz çekilmiştir Rum Suresi'nin 21. ayetinde: “Yine sizin içinizden kendileriyle huzur bulasınız diye kendi türünüzden eşler yaratması, aranıza sevgi ve merhameti yerleştirmesi de O’nun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda düşünecek bir topluluk için alınacak dersler vardır.”    Ayet…

Okumaya devam edin Aileyi Sevgi ve Rahmet Temeli Üzerine Kurmak

Toplumsal Dayanışmada Fert ve Aile

Kendini yalnız, arafta kalmış hissetmeyen fertlerin artması, sağlam ailelerin oluşturduğu güçlü toplumlarla mümkündür. Sevdegül ÇEKİÇ Afyonkarahisar Müftü Yardımcısı Bazı duyguları tanımlamak zordur. Anlamlandırıp dile dökmek de... Özellikle hayatımızın zorlandığımız anlarında yaşadığımız duygular bizi bir uçurumun kenarına da götürebilir, hayatta hiç tatmadığımız bir tevekkül deryasına da yelken açmamıza sebep olabilir. Tüm bunların ardından kendimizi arafta kalmış da hissedebiliriz. Her insanın anlam arayışında bazı dönüm noktaları vardır. Eşsiz güzellikler ve hayretâmiz, insanın ahenk içinde seyrettiği kâinat içinde kendini tanımlama ve bir yere konumlandırma çabasıyla doldurur hayatı. İnsanın varlık âlemindeki yeri ve anlamına dair kendisine rehber olabilecek parıltıları, bu gayretin en zirvede yaşandığı ve insanlık tarihinde altın sayfalar…

Okumaya devam edin Toplumsal Dayanışmada Fert ve Aile

Evlenmenin Şartları

İki tarafın birbirlerini iyi okuması (tanıması) bunun için birbirlerine fırsat ve mühlet vermesi lazımdır. Zira evlilik öncesi sözlü ya da nişanlı bireyler birbirlerini yeterince okuyabilme imkân ve becerisine sahip değildirler. Hüseyin AKIN Şair-Yazar (6’sı içinde, 6’sı dışında) DIŞINDAKİ ŞARTLAR: Hadesten Taharet: Kişi iffet ve şahsiyete yönelik her türlü kir, pas ve lekeden mümkün mertebe arınmış olmalıdır ki evlilik için yola çıkabilsin. Evleneceği kişide aradığı nezahet ve nezafetin örneğini öncelikle kendi kişiliğinde barındırması gerekir.Necasetten Taharet: Birbirine eş olacak kişilerin zihinsel dünyalarının yanı sıra iş ve oluş gibi eyleme taalluk eden yönlerinde “necis” (pis) bir durumun olmaması icap eder. Zira, şirk, küfür ve haram başlı başına necaset…

Okumaya devam edin Evlenmenin Şartları

Allah’ın Emri Peygamberin Kavli İle

İnsan, kulluğunun ifasını gerçekleştirmede, hayatın yükünü biriyle paylaşmaya ve huzurunun temini için bir yol arkadaşına ihtiyaç duyar. Hatice BALİN Uzm. Sosyolog Araf suresinin 189. ayetinde, ''Allah, sizi bir tek nefisten yaratan ve kendisi ile sükûnet bulsun diye eşini de ondan var edendir.'' buyuruyor. Evlenecek çiftlerin temel taşı nikâh akdi ile gerçekleşir. Bu akid, eşlerin karşılıklı olarak birbirlerine verdikleri sözlerden ibarettir. Günümüzde gençler bu sözü vermede çok kaygılılar. İlk kaygıları ekonomik sıkıntılar, ikinci kaygıları ise anlaşabilecekleri eşi bulamayacaklarına dair… Kaygılı olmalarına neden ise; çevrelerinde örnek evli çiftlere rastlamakta sıkıntı yaşamaları… Kime dokunsalar eşi ile ilgili çok dertli bir şekilde, nikâh dairesinde attığı imzanın ona çok pahalıya mal olduğunu…

Okumaya devam edin Allah’ın Emri Peygamberin Kavli İle

Evet Demeden Önce

Kişinin doğduğu evi, zihinsel, duygusal, bilişsel ve davranışsal analizler yaparak anlamlandırabilmesi, kuracağı yuvayı ayakta tutan kolonlar olacaktır. Fatma YILDIZ Uzm. Aile Danışmanı İnsan, kendisinden yola çıkar bir başkasına varmak için. Kendisini duyar öncelikle, bir başkasını duyabilmek için. Kendisiyle tanışmış olmanın halidir bir ötekiyle tanışıklığı sağlayan. Kendi yolunu inşa edememişse kişi henüz, kendisine ulaşamıyor, kendisiyle temas edemiyorsa şayet, nasıl varabilir bir ötekine, nasıl varabilir o kişiye? “Evlilik iki şeye bağlıdır; doğru insanı bulmaya ve doğru insan olmaya.” demiştir Hz. Mevlâna. Doğduğum ev, seçtiğim ya da seçecek olan evimi belirliyorsa şayet diğer eve yerleşmeden önce kendi doğduğum evimi anlamlandırabilmekle başlar tüm hikâye. Apartmanın dayanıklılığını sağlayarak emniyet ve…

Okumaya devam edin Evet Demeden Önce