İsrail Devletinin Meşruiyet Sorunu Üzerine

İsrail’in meşruiyet sorununun ilk izlerini 1917 yılında İngiliz Dış İşleri Bakanı Arthur Balfour’un Lord Rothschild'e gönderdiği mektupta somut bir biçimde görürüz. Balfour Deklarasyonu olarak da bilinen bu mektup, Filistin topraklarında Yahudiler için bir vatanın vaadiyle meşruiyet krizinin tohumlarını atmıştır. Ali Kerem KAYHAN Dr., Yalova Üni. Hukuk Fak. Çizgi: Hilal ÖZDER Uluslararası hukuk açısından Filistin meselesi, bir asrı aşan zamandır, çözülemeyen bir ‘sorun’ olarak dünya gündemindeki yerini korumaktadır. Meselenin çok boyutluluğunun yanında, mevcut tartışmalara sürekli yenilerinin eklendiği görülmektedir. Ancak tüm bu tartışmaların merkezinde Filistin yer alsa da sorunların ana müsebbibi olan İsrail’in mevcudiyetine ilişkin meşruiyet tartışmaları uluslararası toplumca göz ardı edilmektedir. Bu yazı ile Filistin meselesinin bir diğer boyutu olan…

Okumaya devam edin İsrail Devletinin Meşruiyet Sorunu Üzerine