Çağları Aşan Ses: Süleyman Çelebi ve Mevlidi (Vesîletü’n-Necât)

Öte taraftan bu eserin Bursa Ulu Camii’deki yazılışına dair bir rivayet de vardır. Bu rivayete geçmeden önce şu hususu belirtelim ki Türk milleti, 751 Talas Savaşından sonra oba oba İslam kültür ve medeniyet dairesine girmiş, iki üç asır devam eden bu giriş sürecini büyük ölçüde tamamlamıştı. Necdet ŞENGÜN Doç Dr., DEÜ İlahiyat Fak. Türk İslam Edebiyatı Hemen her milletin kendilerine yön veren, hayatı duyuş ve algılayış biçimini gösteren, zevklerini, meselelere bakış açısını yansıtan edebî şaheserleri vardır. Bunun için hem Doğu hem de Batı’da kaleme alınmış dünya klasiklerine şöyle bir göz atmak yeterli olacaktır. Fransız edebiyatı için Victor Hugo’nun Sefiller’i ne ise, Rus edebiyatı için Dostoyevski’nin…

Okumaya devam edin Çağları Aşan Ses: Süleyman Çelebi ve Mevlidi (Vesîletü’n-Necât)