Üniversitenin Yeri

Üniversite özerk bir kurumdur. Kendi içinde belirli kriterlere göre karar alır. Hangi müfredatı takip edeceğini, hocalara hangi şartlarda kadro vereceğini, kendi kurduğu jüri ve komisyonlarla belirler. Ensar GÜL Maltepe Üni. Üniversite bize yabancı bir kurum. Otuz beş sene tartıştıktan ve geçici olarak açılıp kapandıktan sonra ilk üniversitemiz Darülfünun, 1900 yılında ancak kurulabildi. Darülfünun, Cumhuriyet döneminde İstanbul Üniversitesi olarak yoluna devam etti.  Gerçi İstanbul Üniversitesi’nin kuruluşu 1453’ü bulsa da 1453 yılında kurulan üniversite değil, Fatih Medresesi’ydi ve medreseler Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kapatıldı. 18. yüzyılda Batıdaki bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin sonuçları askeri alana yansımış ve yeni eğitim kurumlarına olan ihtiyacı ortaya çıkarmıştı. İlk önce Mühendishane-i…

Okumaya devam edin Üniversitenin Yeri