Sezai Karakoç’un Bıraktığı Miras

Diriliş’le işaret edilen ideal ise İslam, İslam’ın Dirilişi, Kıyamet Aşısı İslam Toplumunun Ekonomik Strüktürü gibi kitaplarda yer almış olan yazılarla daha ilk dönemlerde tanımlanmış ve açık bir biçimde ortaya konulmuştur. Yusuf YAZAR Sezai Karakoç’un vefatıyla kaybetmiş olduğumuz neydi ya da Sezai Karakoç ardında nasıl bir miras bıraktı sorularının cevabını vermeye çalışmak sanıyorum onu anlamak isteyenlerin yapabileceği en doğru şeylerden birisidir. “Miras” demekle düşünce ve duruş bağlamındaki mirası kastettiğimiz açıktır. Bu miras esas itibariyle, İslâmla yoğurulmuş değerlerimizin köşe taşlarını oluşturduğu bir birikimin her yanına ve parçasına nüfuz ettiği ve kitaplarında yansıtılmış olan bir bakış açısı ve perspektiftir. Düşünce dünyası merkezli olarak Avrupa Rönesans’ı döneminden beri yoğunlaşarak…

Okumaya devam edin Sezai Karakoç’un Bıraktığı Miras

‘Karanlık Çağ’ Kararıp Kalmaz

Tüm coğrafyalarda toplumlar, dereceleri farklı olsa da belli ölçüde Batılılaşmış bir evrededir. Bugünün insanı, evrensel insanî kavramların içinin büyük ölçüde boşaltıldığı ve hakikatinden koparıldığı bir hâli yaşamaktadır. Yusuf YAZAR XI. yüzyıldan itibaren Avrupa’da üniversitelerin kurulmaya başlanması, XV. yüzyılın ikinci yarısında coğrafî keşifler, dönemin denizci Avrupa ülkelerinde kazanılan özgüven, bilim ve teknolojide gerçekleştirilen gelişmeler, dünya algısındaki farklılaşmalar, yozlaşmış ve kokuşmuş kilise yapısının güç ve kontrolünü kırma isteğinin başat roller oynamasıyla Rönesans ve Reform dönemi, tüm diğer unsurların yanı sıra zuhûr etmiştir. Özelde Kilise (ve genelde din ve dinî olan) karşıtı hümanist, akılcı-liberal düşünce, kısa sürede güç kazanarak kendisine varlık alanı bulmuştur. Bu dönem, kilisenin (genelde dinî karakterde olanın)…

Okumaya devam edin ‘Karanlık Çağ’ Kararıp Kalmaz