Seramik Saksıdan Merhametin Zaferine Uçmak

Evet, elbette kanadı kırık kuş merhamet ister! Kuş hangi şartlarda kanadı kırılmış sayılır peki? Ve acaba merhamet tam da vaktinde ulaşır mı o kuşa? Zehra TUNÇ İMH Genel Sekreter Yardımcısı Galiba insanoğlunun en çok pörsüttüğü kavramlardan biri "merhamet". Sorsan herkes merhametli; ağaca, böceğe, kurda, kuşa, sokaktaki köpeğe, karnı aç sırtı açık kimsesizlere! Peki, ya dostuna? İnsanın birine merhametle davranması için muhakkak elle tutulur gözle görülür bir yoksunluğu, bir yoksulluğu olmalı sanıyoruz. Oysa adalet ve dürüstlük olmadan merhametin yavan bir acıma duygusundan ibaret olduğu bir gerçek. Ve bu sizi daha çok yaralar muhakkak. Size yalan söyleyen biri ne kadar merhametli olabilir? Gerçeğin üstünü örtmekle Allah'ın Rahman…

Okumaya devam edin Seramik Saksıdan Merhametin Zaferine Uçmak

es-Selâm

Selam, sözlükte “her türlü bedenî ve ruhî hastalıklardan, eksiklik ve kusurdan uzak; selamette, barış ve esenlik içinde olmak, kurtulmak, rahatlamak” anlamlarında iken, Kur’ân-ı Kerîm’de ve hadis-i şeriflerde “emân, kurtuluş, esenlik, barış” manalarında kullanılır. Zehra TUNÇ İMH Genel Sekreter Yrd. “Efendim, Evveli, âhiri, zâhiri, bâtını selâmlarım. El-Evvelü Allah, El-Âhirü Allah, Ez-Zâhirü Allah, El-Bâtınü Allah... Sâhib’i selâmlarım. Sâhib-i Hakîki’yi selâmlarım. Sağımı, solumu, önümü, ardımı selâmlarım. “Levlâke Sırrının Mazharı”nı selâmlarım. Vâlidesini, Hadîce Vâlidemi, Fâtıma Vâlidemi selâmlarım. Cihâr-ı Yâr-ı Güzîn’i selâmlarım. Erkân-ı Erbaa’yı: Selmân’ı, Mikdâd’ı, Ammâr’ı, Ebu-Zerr’i selâmlarım. İmâmeyn’i Muhteremeyn’i selâmlarım. Tâife-i ecinnîyi selâmlarım, mü’minlerini ve Müslimlerini... Ve sizi selâmlarım... Peygamber-i Ekber bir hadîs-i nebevîlerinde buyuruyorlar ki, “Önce selâm,…

Okumaya devam edin es-Selâm

RIZASINA UYGUN VAZGEÇİŞLER – KURB

Âlimler her ne kadar kendilerince yorumlasalar da bu kelimeyi, Kurb deyince Hz. İbrahim dimdik karşımızda aslında. Zehra Tunç İMH Genel Sekreter Yardımcısı ..فَأَمَّا إنْ كَانَ مِنَ المُقَرَّبِينَ …Ama eğer Allah'a yakın olanlardan iseniz  a  Vâkıa – 88. ‘Kurb’ sözlükteki anlamıyla ‘yakın’ demek. Kulun Allah’a yakın olması, ebedî mutluluğu kazanmasına vesile olan ibadetlere ve iyi davranışlara yakın olması demek. Peki, bu kurb hali nasıl olur? İbn Atâ’ya göre insanı Allah’a yakın olma (kurbiyet) mertebesine ulaştıran, evliyanın edebidir. Ahmed b. Hadraveyh ise bu mertebeye hoşgörüyle ulaşılacağı görüşündedir. Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî sevginin kurb kazandırdığını söyler. İbn Hafîf’e göre insanın Hakk’a yakın olması daima rızâsına uygun işler yapması ile mümkündür.…

Okumaya devam edin RIZASINA UYGUN VAZGEÇİŞLER – KURB

Gençlik Faslına Bir Kelam Arası

Öyleyse bu hedefe koşmak hepimizin ortak gâyesi. Evet, fazla zaman yok, ama adımlarımız kavî olmak zorunda! Zehra TUNÇ İMH Genel Sekreter Yardımcısı Es-selâm, gabl'el-kelâm; yine ve daimâ biiznillâh!Bu kez yazmaya bir dua ile başlasak... Allah'ım kalbimi hakikatine yuva, gönlümü rikkatine ev sahibi ve aklımı tüm bunlara razı kıl! Kıl ki, insan-ı kâmilliğe kapı aralamak nasîb olsun. Kâmil insan olmaklığın cevap anahtarı yüce kitabımızın ayetleriyle sunuluyor dimağlarımıza aslında. (Biraz bundan ve buna nispeten eksikliğim, acizliğim ve dolayısıyla tüm oruçlarımı açarken ettiğim duamı da sizinle paylaşmış oluyorum.)Allah kâmil insanı yarattığında ona bilmediği her şeyi öğretmiş, mertebesini meleklerine tarif etmiş, hatta ona secde etmelerini buyurmuş, yeryüzünde kendisinin halîfesi…

Okumaya devam edin Gençlik Faslına Bir Kelam Arası