Kudüs’ün Sahih Haberleri ve Manası

Müslümanlar Kudüs hakkında Kur’an’ı, hadisleri, sahabe ve tabiinin nakillerini, İslam ulemasının görüşlerini esas alırlar. Bunlardan gelen haberlerin ve bilgilerin dışında ayrıca malumata da itibar etmek isterlerse muharref Tevrat ve İncil’den İslamî bilgilerle çelişmeyen ama belli oranda ayrıntı içeren malumatı da kullanabilirler. Ömer LEKESİZ Osmanlı Askerleri ve Devlet Adamları Kudüs'te. Kudüs ad olarak Tevrat’ta geçmediği gibi Kur’an’da da geçmez. Ancak müfessirler Kur’anda İsra suresi’nin 1. ayetinde Kudüs’e açık olarak işaret edildiği görüşünde hemfikir olup, diğer ilgili ayetlerde ise ondan sembolik ifadelerle, ima ve işaretlerle birçok atıfta bulunulduğuna hükmetmişlerdir. Örneğin Celalüddin el-Mahallî – Celalüddin es-Suyutî, Celaleyn Tefsiri’nde (Trc.: Orhan Ençakar – Abdülkadir Yılmaz, Yasin Yayınları, İstanbul 2021)…

Okumaya devam edin Kudüs’ün Sahih Haberleri ve Manası