Modern Dünyaya Tasavvufun Önerisi Nedir?

Mehmed Zahid Kotku Efendi’yi ve toplumsal çabasını da bu bağlam içinde okuyabiliriz. Gümüşhanevi Dergâhı’nın devamı olan İskenderpaşa Dergâhı, tıpkı takipçisi olduğu dergâh gibi modern olanın karşısında, modern bir şehirde, modernleşen bir kitleye seslenme imkânı veren bir dil inşa edebilmiştir. Ahmet Murat Özel Doç. Dr., İbn Haldun Üni. İslami İlimler Fak. Nakşibendiye’nin Halidiye şubesi, Müslümanların modernleşme döneminin erken evrelerinde teşekkül etti. Bu sebeple modernleşmenin yol açtığı sorunlarla baş etme ödeviyle karşı karşıya kaldılar. Bu sorunların temelinde, modern varlık ve bilgi anlayışı karşısında İslâmî varlık ve bilgi anlayışının hayatiyetinin hâlâ mümkün olduğunu ortaya koyma gayreti vardır. Böyle bir soruşturma, İslâm’ın modernist meydan okumaya karşı cevabının ne olduğunu…

Okumaya devam edin Modern Dünyaya Tasavvufun Önerisi Nedir?