Günler, Aylar ve Yıllar

İşbu tarih ve zaman yönetimi, hayata nizam, insana intizam katar. Örneğin namaz ibadetimiz Güneş’e, oruç ibadetimiz Ay’a, zekât ibadetimiz ise yıla bakılarak tatbik edilir. Tüm bu yoğun, günlük ve süregelen işler, göklerden müstağni kalamaz. Allah-ü Teâlâ adeta insanı göklerle sürekli irtibatlı kılmıştır. Hüseyin GÖKALP Doç. Dr., Selçuk Üni. İslami İlimler Fak. Biz zamanı “kamer” veya “erh” ile yani ay ile tayin ederdik. Arapların tekmîr ya da te’rîh dedikleri şey yani tarihin tayini, Babillilerden bu yana ayla ilişkilidir. Bu kadim milletler, tarımla uğraşmaları veya belli mevsimleri ibadetlere hasretmeleri sebebiyle muayyen vakitlerde ayı, güneşin yıllık devrine intibak ettirirlerdi. Hemen hemen tüm milletler için ay, gözlerinin önünde şekilden…

Okumaya devam edin Günler, Aylar ve Yıllar