Soyadı “Küçük” Kendisi Büyük

Zaten, Raşit Hocamızla, Erzurum’dan bizim fakülteye geldikten sonra zaman zaman bir araya gelir, sohbet eder, çeşitli konulardaki tecrübelerinden istifade ederdik. Prof. Dr. Ahmet Turan ARSLAN FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi             Yıllar önce dostumuz Prof. Dr. Muhammed Harb hakkında bir yazı istendiği zaman “Adı Harb Kendisi Sulh Olan Bir Kimse”[1] diye başlık atmıştım. Fakülteden değerli arkadaşımız Prof. Dr. Mustafa Özel’in merhum ve aziz dost Prof. Dr. Raşit Küçük hakkında medyada ve başka yerlerde yaptığım bazı konuşmalarımın özeti mahiyetinde bir yazı hazırlamamı istemesi üzerine kalemi elime alınca yukarıdaki başlık aklıma geldi.             Raşit Hoca ile ilk tanışmamız, 12 Eylül 1980 ihtilali sonrasında, o zaman çalışmakta olduğumuz Marmara…

Okumaya devam edin Soyadı “Küçük” Kendisi Büyük

Yıllar Geçse De Unutulmayan Hatıralar

Muhammed Zahid Kotku Hocamızdan Hatırda Kalanlar Hocamız ilim yolcularını, âlimleri sever, nerede ilmî bir faaliyet görse, duysa çok memnun olurdu. Ayrıca hiçbir Müslümanın hele de bir ilim adamının aleyhinde konuşulmasından hoşlanmazdı. Kendi hareketleriyle de çevresindekilere örnek olmaya çalışır, onları ilim ve sanata teşvik ederdi. Ahmet Turan Arslan Prof. Dr., FSMVÜ İslami İlimler Fakültesi Fotoğraf: Ahmet Furkan Onat             Hocamıza rahmet okuyarak başlayayım sözlerime. Onunla ilgili olarak aklımda kalanları siz değerli okuyucularıma arz edeyim de onları siz değerlendirin. Böylesi daha münasip, zira “Dinleyen söyleyenden ârif gerek!” denmiştir. Onun için ben az söyleyeyim, siz çok anlayın!             Size önce Muhammed Zahid Kotku Hocamızı ilk ziyaretimizi anlatayım: İsmailağa…

Okumaya devam edin Yıllar Geçse De Unutulmayan Hatıralar

Osmanlı İlmiye Geleneğini Yeni Nesillere Aktaran Hoca Efendi: Muhammed Emin Saraç (01.07.1931-19.02.2021)

Türkiye’de Ezher diplomasının kabul edilmediği zor bir dönem olmasına rağmen hoca Mısır’da dokuz yıl kalıp ilim tahsili uğruna onca sıkıntılara katlandı. Bunları asla unutmamıştı ve biz öğrencilerine her fırsatta anlatırdı.

Okumaya devam edin Osmanlı İlmiye Geleneğini Yeni Nesillere Aktaran Hoca Efendi: Muhammed Emin Saraç (01.07.1931-19.02.2021)