Osmanlı İlmiye Geleneğini Yeni Nesillere Aktaran Hoca Efendi: Muhammed Emin Saraç (01.07.1931-19.02.2021)

Türkiye’de Ezher diplomasının kabul edilmediği zor bir dönem olmasına rağmen hoca Mısır’da dokuz yıl kalıp ilim tahsili uğruna onca sıkıntılara katlandı. Bunları asla unutmamıştı ve biz öğrencilerine her fırsatta anlatırdı.

Okumaya devam edin Osmanlı İlmiye Geleneğini Yeni Nesillere Aktaran Hoca Efendi: Muhammed Emin Saraç (01.07.1931-19.02.2021)