Çeviri Üzerine

Çeviri denince ilk akla gelen şey bir dilden başka bir dile dönüşüm olsa da özünde her dil, kendi içinde de çevirme eylemine ihtiyaç duyar. Herhangi bir metni okurken öncelikle kendimize tercüme ederiz. Selma Aksoy Türköz Yazar-Çevirmen Kelimeler bir dilin esasını oluşturur ve anlamı bina eder, bu binadaki kavram örgüsü ise dil ile ortaya çıkar. Her dilin kendi kavram örgüsünü anlamak, hakiki manaya ulaşmada esastır. Kelimelerin zihinlerde uyandırdığı kavramlar, kültürden kültüre değişiklik arz eder. Bu değişiklikte tarih, dünya görüşü, din gibi unsurlar rol oynamaktadır. “Tanışabilsinler diye”[1] boylara ve kabilelere ayrılan insanoğlu,  konuştuğu farklı diller yoluyla bu tanışıklığı farklı zeminlerde yaşar.  Bu zeminlerin esasında zihnî, ilmî ve…

Okumaya devam edin Çeviri Üzerine