Covid-19 Pandemisi ve Yeşil Alanlar

Dünyadaki tüm bu kısıtlamalar insan davranışlarında bir takım değişikliğe neden oldu. Örneğin, karantinadaki insanlarla yapılan anket sonuçlarına göre, kahir ekseriyetle Covid-19'un psikolojik etkilerinin stres ve kaygı olduğu ortaya çıkmıştır. Safa Balekoğlu İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Orman Fakültesi, Silvikültür Anabilim Dalı 2020 yılının ilk çeyreğinde, dünya Covid-19 virüsünün yayılma hızını yavaşlatmak için bir dizi eylem gerçekleştirdi. Bu eylemlerin çoğu, insanların hareket alanını büyük ölçüde kısıtlamayı amaçlayan karantina stratejilerinden oluşuyordu. İtalya, ulusal düzeyde kısıtlayıcı önlemler alan ilk ülke oldu. Başlangıçta (9-20 Mart 2020 tarihleri arasında), halka açık toplanmaların yasaklanmasına rağmen, açık havada yürüyüş ve bilumum sportif faaliyetlerde herhangi bir kısıtlama getirilmedi. Ancak pozitif vakalardaki hızlı artış, Sağlık Bakanlığı'nın her…

Okumaya devam edin Covid-19 Pandemisi ve Yeşil Alanlar