Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti Üzerine- Denemenin Denemesi

Türkiye’de uzun yıllar Müslümanca düşünüş üzerine özgün teklifler sunan yazar, eserlerinde ekseriyetle demokrasi, küreselleşme, yeni dünya düzeni, modernizm, liberalizm, kapitalizm, insan hakları ve laiklik kavramları üzerine incelemelerde bulunmaktadır. Yazar, ele aldığı bu kavramlar karşısında okuyucunun nasıl bir entelektüel ve ahlaki duruş sergilemesi gerektiği üzerine düşünmeye sevk etmektedir. Furkan EMİROĞLU Müslümanca düşünme ve yaşama üzerine entelektüel kaygı taşıyan Rasim Özdenören, hikâye ve roman türündeki eserlerinin beraberinde deneme türündeki eserlerinde temel meselesini bu kaygı üzerine inşa etmiştir. Sade bir dil kullanan, kelime tercihlerinde özenli davranan Özdenören, deneme türündeki eserlerinde de zihin dünyamızdaki bunalımı, sisli havayı ve anlam kargaşasını bertaraf etmek amacıyla maruz kaldığımız, gündelik hayatta ve düşünsel…

Okumaya devam edin Yeni Dünya Düzeninin Sefaleti Üzerine- Denemenin Denemesi

Sosyal Medyanın Siyasi Kutuplaşma Üzerine Etkisi

Sağduyulu siyasi anlayışa sahip olmayan liderlerin sosyal medya kullanımlarının yaygınlık kazanması, bireylerin yaşları, siyasi tecrübeleri, siyasi arka planları, zihniyetleri, eğitim düzeyleri, sosyal sermayelerinin farklılık arz etmesi kutuplaştırıcı dilin yaygınlaşmasına neden olmaktadır. Furkan EMİROĞLU İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, Yüksek Lisans Öğrencisi Günümüzde sosyal medya, hayatımızın vazgeçilmezlerinden birisi haline gelmiştir. Tarih boyunca mevcut olan, gün geçtikçe şekil değiştiren, zihinlerimizde ve eylemlerimizde daha belirleyici/etkileyici konum elde eden sosyal medya, siyasi ve sosyal alanlarda algılarımızı ve tercihlerimizi de etkilemektedir. Dünya ile daha fazla entegre olmamıza yardımcı olan bu araçlar, dünyanın bir ucunda gerçekleşen siyasi ve sosyal gelişmelerden haberdar olmamızı sağlamaktadır. Fıtrat gereği insanın kabul…

Okumaya devam edin Sosyal Medyanın Siyasi Kutuplaşma Üzerine Etkisi