Mehmed Zahid (Kotku) Efendi

Osmanlı’nın çöküşünü Cumhuriyet’in ise doğuşunu sıcak ve yoğun bir şekilde idrak etmiş olan Mehmed Zahid Efendi, yaşamı müddetince gerek dünya çapında gerekse ülke bazında önemli tarihî hadiselere, köklü değişim ve gelişmelere tanık olmuştur. Necdet YILMAZ Doç. Dr., İstanbul Üni. İlahiyat Fak. Hocaefendinin Kendi El Yazısı ile Cennet Yolları Kitabından Bir Bölüm Mehmed Zâhid Kotku hazretleri, Osmanlı’nın son ve uzun yüzyılı olan 19. asrın son senelerinde, 1315 hicrî /1897 milâdî senesinde Bursa’da doğmuştur. Babası ve annesi Kafkasya’dan göç etmiş olup, dedeleri Kafkasya (Dağıstan’da) Şirvan’a bağlı eski bir hanlık merkezi olan Nuha’dandır. Burası dağ eteğinde, ipekçilikle meşhur, ahâlisi Müslüman, halen Azerî Türkçesi konuşulan bir yerdir. Annesi Sabire…

Okumaya devam edin Mehmed Zahid (Kotku) Efendi