YEŞİL CAMİLER

Dünya kamuoyunda büyük ilgi uyandıran Cambridge Merkez Camii, Avrupa’nın çevre dostu ilk camii olarak lanse edilmiştir. 2008 yılında başlayan çalışmalar 2019’da tamamlanmış ve dokuz ödül almıştır. Ali Kuzudişli Prof. Dr., Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Genel itibarıyla dinler, insanın tabiatın bir parçası olduğunu ve ona saygılı olunmasını, zorunlu olmadıkça herhangi bir canlıya zarar verilmemesini öğütler. Dinler arasında İslam’ın doğaya vurgusu oldukça belirgindir. İslam’a göre doğada bulunan her şeyin yaratıcısı ve sahibi Allah’tır (4/126). Doğada bulunan her bir varlığın bir yaratılış amacı ve görevi vardır (44/38). Günümüzde ekosistem olarak adlandırdığımız düzeni koyan da Allah’tır (55/7-10). İrade gücü verilen insan, başıboş bırakılmamıştır; ona emanet edilen dünyada sorumluluk içinde…

Okumaya devam edin YEŞİL CAMİLER