Rasim Özdenören’in Rasyonalizm, Pozitivizm ve Hürriyet Üzerine Düşündükleri

Özdenören, her devrin kendisine ait bir cahiliye döneminin olduğunu düşünür. Bu açıdan cahiliyeye isabet eden ve cahiliye zihniyetinden neşet eden kavramların kiminin tarihe gömülmesi, kimisinin değiştirilip dönüştürülmesi, dahası bu karanlığı bertaraf etmek için yeni ihya edici kavramlar meydana getirmenin son derece kıymetli olduğuna işaret eder. Muhammed Enes KALA Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Rasim Özdenören, düşünürken düşündüren güzel insan. Onu dikkatlice okuyan, aklı Olimpos’ta gezdirirken, Hira’da teslim olmanın değerini ve güzelliğini idrak edişine gıpta eder. Mukallit olmaktan sakınıp, muhakkik olmanın önemine vurgu yapışına dikkat kesilir. Ona göre ezelî bir hikmet vardır ve bu hikmetin hürmetine zihni, coğrafya ve tarih…

Okumaya devam edin Rasim Özdenören’in Rasyonalizm, Pozitivizm ve Hürriyet Üzerine Düşündükleri

Sezai Karakoç’ta ‘Biz’deki ‘Ben’e Ağıt ya da Batılılaşma Paradoksu

Var olan her şeyin bir manaya işaret edebilmesinin o şeyin diri olmasıyla bağlantı olduğunu düşünen Karakoç için her şey, ancak Allah ile diri olabilir. Hayy olan Allah her şeyi diri kılarken ancak O’na imanla insan diriltici bir hâle gelebilir. Muhammed Enes KALA Doç. Dr., Ankara Yıldırım Beyazıt Üni. İnsan ve Toplum Bilimleri Fak. Sezai Karakoç, güçlü bir tarihin içerisinde, çağın sorunlarına sadra şifa olabilecek imkânlar manzumesinin saklı olduğuna gönülden inanan bir mütefekkirdir. O, bu imkânların ‘ben’lerin içerisine sirayet etmiş bizlik şuuruna da yansıdığına inanır. O halde öncelikle üzerinde ciddi şekilde düşünülmesi gereken meselelerimizden birisi ‘biz şuuru’nun yitimidir. Tarih, coğrafya üzerinde insanla tezahür eder. O halde…

Okumaya devam edin Sezai Karakoç’ta ‘Biz’deki ‘Ben’e Ağıt ya da Batılılaşma Paradoksu