EPİSTEMOLOJİK BAĞIMSIZLIK İÇİN YENİ BİR EĞİTİM PARADİGMASI İHTİYACI

Fikir oluşturma sürecinin ilk ve en önemli basamağıdır bilgi. İnsan evvela bilgi edinir. Daha sonra edindiği bilgileri akıl yardımıyla “ilişkilendirerek(bağ kurarak)” fikir haline getirir. Bilinçli eylemler ve yorumlar bu fikirler doğrultusunda hayat bulur. Kamil Ergenç Eğitimci-Yazar Eğitim, modern sosyal bilimciler tarafından genel olarak, davranış değiştirme süreci olarak tanımlanır. Bu sürecin başarıya ulaşabilmesi için, kişinin bile isteye sürece dâhil olması gerektiği ifade edilir. İcbara dayalı eğitim süreçlerinin zahiren bazı davranış değişikliklerine vesile olduğundan söz edilebilirse de, icbar ortadan kalktığında tekrar eski hale dönme durumu ihtimal dâhilinde olduğundan, içselleştirilmiş davranış değişikliğinden söz edilemez. Otoriter/cebri/müstebit/despotik yönetim biçim(ler)inin cari olduğu toplumlardaki öz bilinç yoksunluğunun en önemli sebebi de budur. …

Okumaya devam edin EPİSTEMOLOJİK BAĞIMSIZLIK İÇİN YENİ BİR EĞİTİM PARADİGMASI İHTİYACI

PUT KIRICI PEYGAMBERLER ŞEHRİ: KUDÜS

Demek ki Kudüs, modern Avrupa’nın Hıristiyanlığa ihanetinin en önemli göstergelerinden biridir. Vaktiyle Kudüs’ü ele geçirmek için Haçlı Seferleri düzenleyecek kadar dindarca(!) bir eylemin mümessili olan Hıristiyanlığın, bugün Kudüs’ü sadece bir ziyaretgâh olarak görüyor olması üzerinde dikkatlice düşünmek gerekiyor. Kamil ERGENÇ Tarih, kendisine eleştirel dikkat ve deruni farkındalık bilinciyle yaklaşanlara öğretmenlik yaparak hem bugün içinde bulunduğumuz durumun anlaşılmasına yardım eder hem de geleceğin inşasına katkı sunar. Ancak her öğretmen gibi öğrettiklerinin pratiğini görmek ister. Bu nedenle iyi bir talebe olmasını bekler muhatabından. Atıl, meraksız, hayretsiz, felsefesiz talebelerden nefret eder. Onlara kendisini açmaz. Onun gerçek muhatapları vakanüvistler de değildir. Malumatfuruşluk taslamak için kendisine müracaat edenleri paylar. Bilakis…

Okumaya devam edin PUT KIRICI PEYGAMBERLER ŞEHRİ: KUDÜS

Eleştiriye Dair

Müslüman toplumların eleştiriye ve ifade özgürlüğüne gereken değeri verip vermediklerinin kıstası/ölçütü (her nedense) İslam’ın ilke/prensip/umde ve şiarlarının rahatlıkla “tahfif edil(ebil)mesi” olarak belirginleşiyor.

Okumaya devam edin Eleştiriye Dair

Entelektüel Bağımsızlığa Dair

“Demek ki alim/entelektüel/aydının öncelikli vazifesi, içine doğduğu toplumun zihinsel özgürlüğüne katkı sunmak, bilinç işçiliği yapmak ve gerçek bağımsızlığın “zihinsel bağımsızlık” olduğuna toplumunu ikna etmektir.

Okumaya devam edin Entelektüel Bağımsızlığa Dair