Dini Tebliğde Nebevi Üslup

Efendimiz bazı hallerde soru yönelterek söze başlar, bazen karşılıklı konuşma ile muhatabı ikna ederdi. Bazen de hiçbir şey demez, fiili olarak kişiye yaptığının yanlış olduğunu öğretirdi. Kâmil ABDULLAHOĞLU İstanbul Bağcılar İlçe Müftülüğü Uzman Vaiz Dinin insanlara ulaştırılmasına “tebliğ” denir. Din, Allah tarafından insanlığın dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak inanç ve yaşam biçimidir. Bütün peygamberler Allah’tan aldıkları mesajı eksiksiz olarak muhataplarına ulaştırmışlar ve bunun karşılığında dünyevi bir beklenti içinde olmamışlardır. “(Resulüm) De ki: Buna karşılık ben sizden bir ücret istemiyorum. Ve ben olduğundan başka türlü görünenlerden de değilim.”[1]Ayeti, dünyevi beklenti düşüncesini kaldırmaktadır. Din tebliğ edilirken kullanılan üslup çok önemlidir. Tüm peygamberler dini anlatırken “kavlen leyyina” yani…

Okumaya devam edin Dini Tebliğde Nebevi Üslup

Hatim ve Mukâbele

Niyet Allah rızası olursa, Kur’an ile hangi açıdan meşgul olunursa olunsun salih amel ve ibadet olarak kabul edilir. Kamil ABDULLAHOĞLU İstanbul Bağcılar İlçe Müftülüğü /Uzman Vaiz Kur’an, Yüce Allah’ın kelamı ve bir zikir (öğüt veren) kitaptır. Hiçbir söz buna denk değildir. Kur’an ister muhteva ister nazım bakımından olsun eşi ve benzeri olmayan bir kelam-ı ilahidir. “Kur’an Allah’tan başka her şeyden faziletlidir. Kur’an’ın diğer kelama olan üstünlüğü aziz ve celil olan Allah’ın yaratıklarına üstünlüğü gibidir.”[1] hadisi, Kur’an’ın insan sözüyle mukayese edilmesinin doğru olamayacağını ifade etmektedir. Kur’an, hem lafız hem de mana açısından, yani her açıdan mucizevi bir kitaptır. Niyet Allah rızası olursa, Kur’an ile hangi açıdan…

Okumaya devam edin Hatim ve Mukâbele