Elinden, Dilinden Emin Olunan Sağlık Çalışanı

Hasta mahremiyeti tıp etiği açısından hastanın sahip olduğu mahremiyet hakkının korunması için oluşturulmuş bir ilkedir. Hasta mahremiyeti; mekânsal mahremiyet, fiziksel (beden) mahremiyet, kararsal (zihin) mahremiyet, bilgisel (veri) mahremiyet, mülki (imaj) mahremiyet olmak üzere alt başlıklar altında ele alınabilir. Serra AĞIRMAN YILMAZ Medipol Üni. Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Doktora Öğrencisi Mahremiyet ve mahremin farklı tanımlamaları vardır. Arapça haram kökünden türemiş mahremiyet kavramı; genel olarak kişinin seçici özeli yani seçtiği kişiler dışında söylemek istemediği sözler, duygular, bilgiler ve göstermek istemediği beden bölümlerini, yaşam alanını ifade etmek için kullanılır. Kişiler normal şartlar altında bu mahremlerini sadece seçtikleri kişilerle paylaşırlar. Hastalık ise normal olmayan şartları ve…

Okumaya devam edin Elinden, Dilinden Emin Olunan Sağlık Çalışanı