Endülüs Devletinde Yumuşak Güç Politikası

Batılı öğrencilerin Endülüs ve diğer yerlerdeki İslami okullarla temasının büyük etkisi oldu. Bir dizi içtihat ve yasa hükümlerini tüm dillere aktardılar. O dönemde Avrupa'nın ayrıntılı bir hukuk sistemi ve adil yasaları yoktu. Radouan Yousfi Dr., Endülüs İlim ve Kültür Değişimi Derneği Başkanı Medeniyetlerin ölümsüzlüğü; insanlık tarihinde düşünce, bilim ve ahlakla ilişkili olarak çeşitli alanlarda sunulan ölümsüz etkilerin boyutuna bağlıdır. İnsanlığın ilerlemesi için tarihte genel olarak İslam medeniyetinin, özel olarak ise Endülüs'ün oynadığı ve katkıda bulunduğu büyük rol kapsamında, Avrupa'nın veya Rönesans ile Avrupa medeniyetinin başardıklarına yönelik aynı rolün etkilerini açıklığa kavuşturabilir ve tahmin edebiliriz. Avrupa medeniyetinin başarısının kendisinden önceki İslam medeniyetinden etkilenmesinde şaşılacak bir durum…

Okumaya devam edin Endülüs Devletinde Yumuşak Güç Politikası