Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararası Öğrenciler

Türkiye mezunlarının bir kısmı, kendi ülkelerinde siyaset ve ekonomide önemli pozisyonlara gelmişlerdir. Bakan, milletvekili, belediye başkanı, iş adamı veya yüksek rütbeli subay olan mezunlarımız bulunmaktadır ve bunlar ülkemiz adına önemli kazanımlardır. Mehmet ÇEVİK İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Giriş Öğretim amacıyla kendi ülkesinden farklı bir ülkeye giden öğrencilere, yabancı öğrenci veya uluslararası öğrenci adı verilmektedir. Yabancı kelimesi kısmen de olsa bir olumsuzluk algısı taşıdığı için biz “uluslararası öğrenci” ifadesini tercih etmekteyiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de uluslararası öğrencilerin sayısı her geçen yıl artmaktadır. Ekonomik, sosyal, siyasal, insani, vb. yönleri bulunan uluslararası öğrenci konusunu iyi yönetebilen ülkeler bu sayede büyük faydalar sağlayabilmektedirler.…

Okumaya devam edin Türkiye’de Yükseköğretim ve Uluslararası Öğrenciler