İMAM ŞÂMİL’İ ANLAMAK

İslâm âleminde zor zamanlarda ortaya çıkan ve umutların tükendiği anda “Sonunu düşünen kahraman olamaz” diyerek mücadele eden liderlerden biri de İmam Şâmil’dir. Mustafa Özsaray Dr. Öğr. Üyesi, FSMVÜ İslâmî İlimler Fakültesi Osmanlı Devleti’nin gerileme döneminden itibaren İslâm âleminin yükselen yeni güçler karşısındaki pasif, edilgen ve ezik tavrı Türkiye’nin son yıllardaki çabası dışında hâlâ devam etmektedir. Ancak şurası sevindiricidir ki, Türkiye bugün küresel güçlere karşı dik bir duruş ortaya koyup bölgesinde ve dünya çapında lider ülke olma yönünde adım adım ilerlerken, İslâm âleminde halklar arasında kaybolan umudun da yeniden doğuşuna öncülük etmiş olmaktadır. Türkiye’nin onurlu dik duruşu ve bunun neticesinde bölgesel ve küresel aktörlüğe güçlü bir…

Okumaya devam edin İMAM ŞÂMİL’İ ANLAMAK