Kök Metin(ler) Yorumcusu Olarak Rasim Özdenören

Modern edebiyatımızda içlerinde Rasim Özdenören’in yer aldığı ve Nuri Pakdil’in adlandırmasıyla “yerli düşünceye bağlı” olan bir edebiyat aurası vardır. Bu auradan yukarıda kısaca söz etmiştik. Bu auraya bağlı olarak ifade edecek olursak, Türkiye’de son yıllarda yeni bir Müslüman aydın/yazar tipinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Şaban SAĞLIK Prof. Dr., FSMVÜ Eğitim Fak. Mesele, eski masalları iyi okumakta. Ahmet Hamdi Tanpınar ‘Okuma’nın Arkeolojisi[2] “Okuma” kavramı, çok gösterileni olan bir göstergedir. Bu kavram sadece belirli bir zemin (kâğıt, ekran, duvar vs.) üzerindeki bir yazıyı mekanik olarak seslendirmek anlamına gelmez. Öncelikle zemin üzerine yazılan yazıyı görmek; sonra anlamını kavramak, yani yazıdaki mesajı algılamak, “okuma” kavramının ilk akla gelen anlamıdır. Bu…

Okumaya devam edin Kök Metin(ler) Yorumcusu Olarak Rasim Özdenören