Süleyman Çelebi ve Hadis Anlayışı

Vesiletü’n-necat’ın manzum siyer-i nebî kabul edilebilecek bir eser olduğu dikkate alınırsa içeriği ve kaynakları hakkında belli bir kanaat kendiliğinden oluşur. Bu gözle bakıldığında, eserin önemli ölçüde hadis metinlerine dayandığını görmek mümkündür. Halil ŞİRİN Vaiz- Antalya İl Müftülüğü Yüce Rabbimizin imtihan sırrı gereği gönderdiği peygamberlere inanmayıp, Allah’ın (c.c) helak ettiği kavimler olduğu gibi gönderilen peygamberlere inanan ve onlara sıkı bir gönül bağıyla bağlananlar da hep var olmuştur. Müslüman toplumun her ferdi peygamberlerine bağlılığını çeşitli vesilelerle göstermişlerdir. Sahabenin Hz. Peygamber’e (s.a.v) olan sevgisine baktığımızda; Taif dönüşü Hz. Peygamber’i (s.a.v) taşlayan müşriklerin karşısında Zeyd b. Harise’nin (r.a) kendini siper etmesi, vefatından sonra Bilal Habeşî’nin (r.a) bir müddet ezan…

Okumaya devam edin Süleyman Çelebi ve Hadis Anlayışı