Siyonizmin Psikolojik Perspektiften İncelenmesi

Siyonizm ideolojisine sahip Yahudilerin Filistin topraklarına yerleşmelerinden sonra zaman içerisinde toprakları işgal etmeleri, Nakba olarak bilinen Filistin toplumunun kendi topraklarından sürülmesi ve halkın yok edilmesi olayı; sahip olduklarından daha fazlasına göz dikmiş olan siyonist ideolojinin etkisindeki Yahudilerin saldırganlık eğiliminden kaynaklanmaktadır. Fatma Enise ÖZEL ASLAN Uzman Klinik Psikolog Sosyal psikolojinin önem kavramlarından biri olan uyma ya da diğer bir ifadeyle itaat, insanların sosyal etki ağlarının etkisiyle diğerlerinin gerçek ya da hayali etkileri sonucunda davranışlarını değiştirmesi olarak ifade edilmektedir. Olağan dışı bir durumda nasıl davranacağını bilememe, herkesten farklı davranmaktan çekinme, toplumdan/gruptan dışlanma, cezalandırılmaktan korkma gibi nedenlerden dolayı uymacılık ortaya çıkabildiği görülür. Bununla birlikte, belirli bir grubun içinde…

Okumaya devam edin Siyonizmin Psikolojik Perspektiften İncelenmesi