Gümüşhânevî Geleneğinde Râmûz el- Ehâdîs Okumaları Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi ve İnsan İnşası

İstikameti, kerametten üstün sayan, “en büyük keramet istikamettir” diyen tasavvuf erbabı için, “Kâle Allah”, “Kâle Rasulullah” demek, fıkhın soğuk yüzünden ya da “üstadım buyurdular ki”, demekten daha salim bir limandır. Mustafa KARATAŞ Prof. Dr., İstanbul Üni. İlahiyat Fak. Mehmed Zahid (Kotku) Efendi, İcâzetnâme-i Nefîs li-Râmûzi’l-Ehâdîs, M. Esad Coşan Arşivi,Ahmed Ziyaeddin-i Gümüşhanevi Koleksiyonu, Dosya No: 3, Gömlek No: 41. Gümüşhânevî Geleneğinde Hadis ve Sünnet Hadis ilminin konusu bizzat Hazreti Peygamber olması itibariyle dünya ve ahiret saadetini elde etmeye vesile olacak bilgileri içerir. Çünkü insanlar, yeme ve içmeye varıncaya kadar bütün işlerinde ona muhtaçtır. Hadis ehlinin fazileti yüksektir. Zira Resûlullah (s.a.v.) onlar hakkında: “Bizden bir şey işitip…

Okumaya devam edin Gümüşhânevî Geleneğinde Râmûz el- Ehâdîs Okumaları Mehmed Zahid Kotku Hocaefendi ve İnsan İnşası